Aardana

Cruella moet nog geboren worden. Zij zit niet in deze miniserie. Aan het einde van de film wordt Cruella geboren. Haar moeder is Mabe en voordat zij doodgaat krijgt ze Cruella in het geheim. Je ziet een babytje met duivelse horentjes. Een liefdevol echtpaar vindt haar en voedt haar op. Cruella vernietigd hun later als ze zestien is. Cruella heeft ook gehoord dat Sharita groots gaat worden en besluit om haar levens te verpesten en haar te martelen.

 

The old lady vertelt Sharita dat ze grootse dingen gaat doen als ze ouder is. Het is jouw lot, serena. Maar wat ga ik dan doen? Nobody knows but you will find out when you´re older. In elk leven vertelt de old lady dit tegen Sharita en haar soulmates. Maar niemand weet wat. Iedereen voelt dat het groot is, maar wat weet niemand. Sharita is liefdevol opstandig en wil vaak niets weten over haar serena. Totdat de derde wereldoorlog voorbij is en blijkt dat alle zielen willen dat ze Koningin van alles wordt.  Het visioen is dat ze een koningin wordt en het kwaad voorgoed verdwenen is. Zwart is haar koning en met hem gaat ze regeren. 

 

Hoofdstuk 1. De geschiedia van de magie

In een tijd hier ver vandaan leefden er heksa´s. Zij waren één met de natuur en de dieren. De heksa´s leerden om witte magie te gebruiken, zodat ze konden toveren en het leven makkelijker zou worden. Na miljoenen jaren alleen met de natuur en de dieren te zijn geweest, kwamen er door revolutie mensen. Zij ontstonden vanuit de apen. Nadat de mensen een beschaving kregen, werden ze jaloers op de heksa´s. Ze wilden net als hen kunnen toveren, maar het universum vond dat geen goed idee en gaf de mensen niets. De mensen waren boos op de heksa´s en na jaren oefenen en rituelen uitvoeren, ontstond er zwarte magie. Een magie die duister en slecht was. De heksa´s hadden alleen goede en witte magie. De zwarte en witte magie kwam tegenover elkaar te staan. De heksa´s moesten om de zoveel tijd de mensen verslaan met witte magie, anders zou de aarde zwart worden. Heksa´s hielden alles bij van hun magie in boeken en zo kwam het dat elke keer het goede won. De ergste oorlog was driehonderd jaar terug. De mensen met hun zwarte magie hadden bijna gewonnen. Door grootouders van Luna werd de oorlog gestopt. Het werd een legende en voor driehonderd jaar was er vrede in de wereld. In de geschiedenisboeken werd deze oorlog de slag van de draken genoemd. De draken samen met de mensa´s hadden deze afschuwelijke oorlog gewonnen.

Maar wie zijn Heksa´s eigenlijk? Ik zal het je vertellen. Heksen kent iedereen, maar heksa´s zijn een vak apart. Heksa´s zijn sterker dan heksen en hebben een eigen geschiedenis. Ze zijn altijd goed in het hart en zijn niet zoals heksen slecht. Heksen zijn van het kwaad en heksa´s zijn van het goed. Maar dit verhaal gaat over heksa´s.

Heksa´s werken heel erg samen met de elementen aarde, water, vuur en wind.. Elke heksa heeft een eigen gaven. Als je aarde was kon je met de aarde praten, takken, bomen, insecten en dieren. Vuur heksa´s ontstonden om warmte te geven met hun vuur, maar ook om gevaar te bestrijden. Draken zijn al veel ouder dan heksa´s en voordat wij erop reden, leefden ze vrij in de natuur en waren ze wild. Draken beschermde de aarde. Net als de elementen waren er ook verschillende draken. De één spuwde water, de ander spuwde vuur, een ander kon wind uitblazen tot tornado´s en de vierde soort kon in samenwerking met elementen van de aarde bomen verplaatsen en aardbevingen oproepen. Over draken heb ik ook heel veel te vertellen, maar daar kom ik later op terug.

Vroeger droegen heksa´s een puntmuts, maar nu dragen alle heksa´s hun haar los en sommige doen er een bloemenkrans in. Een puntmuts is achterhaald en vindt niemand meer mooi. Tegenwoordig zijn de heksa´s trots op hun haren en laten het graag zien. Heksa´s zijn bijzondere wezens. Het zijn geen mensen, maar prachtige wezens geschonken door de godinnen Serena en Venely. Deze twee godinnen wilde iets moois aan de aarde geven. Als cadeautje creëerden ze heksa´s die de aarde konden beschermen. De heksa´s konden gelijk al toveren, om zo hun levensmissie makkelijker te maken, maar waar de godinnen geen rekening mee hadden gehouden was de revolutie. Na jaren alleen op de aarde te zijn geweest, ontstonden er uit apen mensen. Het mensenras was slecht en wilde net zo kunnen toveren als de heksa´s. Ze werden jaloers en bedachten zwarte magie. Er zijn maar een aantal mensen die goed zijn, maar dat zijn er zo weinig en op twee handen te tellen.
Heksa´s daarentegen zijn altijd puur, lief, zorgzaam en zien er fascinerend uit. In de middeleeuwen was er oorlog en zijn veel heksa´s doodgegaan, door mensen. Zij werden verbrand op de brandstapel, mensen die zwarte magie aanhingen zorgde ervoor dat heel veel heksa´s doodgingen door vuur. De heksa´s waren niet sterk genoeg, maar samen met de draken is het gelukt om de mensen te verdringen naar een land aan de andere kant van de oceaan. Heksa´s kunnen dus toveren en gebruiken hun toverkunst voor het goede. Zoals eerder gezegd zijn er vijf soorten heksa´s. Vuurheksa´s, windheksa´s, waterheksa´s, aardeheksa´s en heksa´s die alle elementen beheersen. Heksa´s die alle elementen beheersen daar zijn er maar weinig van. Heksa´s kunnen mannen of vrouwen zijn. In de geschiedenis van de heksa´s zijn er ook heel veel goede lieve mannen die oorlogen stopte en met hun wijsheid de wereld beschermden.

Draken gaan al eeuwen terug. Met hen is de magie begonnen. De draken ontstonden uit de bron van goedheid. Zij werden gecreëerd door het hiernamaals om de aarde en de wereld te beschermen. Deze wezens hadden een puur hart en moesten het kwaad in de wereld beschermen. Sommige dieren waren jaloers op de draken en zij kregen woede naar deze prachtige wezens. Ze wilden hun vernietigen, vooral bij de apen ontstonden er kwade apen. Deze apen werden door de evolutie mensen met haat. Uit de kwade apen ontstonden mensen die net als de apen jaloers waren op de draken en hun goedheid. Het hiernamaals moest ingrijpen en zo ontstonden er heksa´s. Uit pluisjes die rondzweefden op de aarde ontstonden de eerste heksa´s. Deze heksa´s waren één met de draken. De draken die wild waren, werden tam en leerden met de heksa´s omgaan. De heksa´s leerden de draken om iemand uit te kiezen en hun hart te verbinden aan het hart van de heksa die zij uitkozen. Samen met de heksa´s verdedigden zij de wereld tegen kwade mensen. De mensen wilden zich verdedigen en door een fout in het hiernamaals ontstond er zwarte magie. De zwarte magie was ontstaan in een grot met vuur. Mensen deden hier net zo lang rituelen totdat er een donkere cirkel ontstond boven het vuur. Deze cirkel verdween in de mensen die daar stonden en vanaf dat moment konden mensen leren omgaan met zwarte magie. Het kleine clubje van mensen waar de zwarte magie in was gegaan, zorgde ervoor dat de mensen magie konden voelen. Hun jaloezie zorgde ervoor dat deze magie duister en donker was. Iedereen die vervolgens wilde leren hoe zwarte magie in elkaar zat werd getroffen door een haat naar heksa´s en mensa´s. Voor de mensen hield het hier niet op, ze wilden net als de heksa´s draken hebben die ze dingen konden leren. De mensen keken af van de heksa´s en leerden over de vier elementen water, vuur, wind en aarde. Ze gingen net zo lang door met rituelen totdat er twee kleine draakjes voor hen verscheen. Een mannetje en een vrouwtje. Deze draken lieten ze kinderen maken en heel snel was er een kudde draken die ze konden gebruiken in combinatie met hun zwarte magie. Niemand weet waarom de draakjes verschenen en de heksa´s snappen tot op de dag van vandaag niet. De mensen hadden nu draken en magie aan hun kant staan. Heel snel daarna kondigden ze de oorlog aan, aan de heksa´s aan de overkant van de oceaan. Zwarte magiërs reisden af naar Heksaeria en ontvoerden heksa´s uit hun woonplaats en verbranden ze in de bossen. De heksa´s waren hier niet op voorbereid en velen van hen stierven door het vuur. Dit was het begin van de oorlog. De heksa´s wisten dat ze iets moesten doen, anders zouden ze allemaal worden verbrand. Met een leger van heksa´s en draken vlogen ze over de oceaan en op het slagveld van Heksa en Mens, zo werd het genoemd in de geschiedenisboeken, gingen heksa´s, draken, duistere mensen en zwarte magiërs elkaar te lijf. Na vijf dagen gestreden te hebben was de helft van de heksa´s dood en konden ze de pijn niet meer verdragen. Een van de heksa´s Lucia, deed een spreuk waardoor meer dan de helft van de magiërs doodging en ze per direct het veld verlieten en terugtrokken naar hun steden. Het is tot op de dag van vandaag niet bekend welke spreuk Lucia deed, maar het had te maken met alle elementen aarde, water, wind en vuur. Later doet Sharita dezelfde spreuk bij Mabe. Haar intuïtie en de lessen van Luna zorgen ervoor dat ze de juiste spreuk op het juiste moment kent.

 

Heksa´s leven samen in een dorp. In ons land Heksaeria zijn heel veel heksa´sdorpen waar heksa´s samen leven met hun draken. Al driehonderd jaar was er vrede na de laatste oorlog. Onze draken leefden vredig tussen ons en er was geen kwaad. Sharita werd geboren en over haar gaat dit verhaal. Toen zij tweeëntwintig was ontstond er  opnieuw een dreiging vanuit de mensen. Een vrouw Mabe beheerste de zwarte magie en had vanaf jongs af aan een haar zoon, opgeleid die de nieuwe leider moest worden en de wereld moest veroveren. Door Mabe kwamen er steeds meer aanhangers van de zwarte magie. Zwart en Sharita waren elkaars tegenpolen en Sharita’s lotsbestemming was om Zwart te verslaan en de zwarte magie voor altijd te vernietigen. Maar ik loop op de gebeurtenissen vooruit. Ik zal jullie eerst iets meer vertellen over Sharita.

Hoofdstuk 2. Sharita

 

Sharita is een impulsief meisje met zwarte haren en blauwe oplichtende ogen. Ze heeft een prachtige huid en iedereen vindt haar mooi. Ze is niet groot, maar ook niet klein. Zij groeit op bij Luna en de winkel, omdat haar ouders verdwenen zijn. Toen Sharita een baby was, gingen haar ouders op onderSharita k uit naar kwade krachten in het noorden van het land. Ze zijn nooit teruggekomen van deze reis en niemand weet wat er met hun is gebeurd. Sharita bleef alleen achter en Luna haar peetmoeder nam haar onder haar hoede en voedde haar op. Ze leerde haar alles over een heksa zijn en wat daarbij komt kijken. Sharita beheerst net als Luna alle elementen. Maar voordat het zover was moest ze eerst lessen volgen bij haar peetmoeder om net zo sterk te worden als haar. Sharita kreeg vier privélessen van Luna en na deze lessen zou ze alle elementen kunnen gebruiken.

Eén van de eerste lessen die Sharita  kreeg was het element aarde onder controle krijgen. Luna leerde haar om te praten met bomen, alle dieren waaronder insecten en rotsen. Eigenlijk alles wat te maken had met de aarde daar kon Luna mee praten. Ze wilde dit ook aan Sharita leren. Als de aarde achter je staat kun je heel veel bereiken, legde Luna uit. Als Luna Sharita een keertje meeneemt naar het betoverende bos achter het dorp, laat Luna zien wat Sharita allemaal kan doen met dit element.

In het bos zijn bomen, planten een waterval en rotsen. Kijk Sharita als je met iets van de aarde wilt praten, doe je het zo. Je zegt driemaal aarde, aarde, aarde kom naar mij toe. Bescherm mij. Ik wil met je praten en ik ben je dankbaar dat ik leef. Luna maakt een handgebaar en laat een aantal rotsjes, takken en op de grond gevallen bladeren omhoog in de lucht zweven. Als de mensen weer zwarte magie tegen ons gebruiken, dan kan je de aarde vragen om te helpen. Van deze rotsjes, bladeren en takken kun je wapens maken. Maar je moet altijd eerst vragen of je ze mag gebruiken in een gevecht. Degene die willen vechten zullen blijven hangen in de lucht en die kan je gebruiken om de tegenstanders te verslaan. Als er een oorlog is zal alles wat van de aarde is meewerken. Sharita deed Luna na en ze had snel door hoe het moest. Na een uurtje oefenen lukte het ook haar om bladeren, rotsjes en meer te laten zweven.

Een paar dagen later was het tijd voor het element water. Het einddoel was om een waterschild te maken. Ze waren naar het meertje in het bos gegaan en met dit water moest Sharita een schild maken. Eerst deed Luna het voor en een prachtig waterschild rees uit het water. Waterschilden zijn de sterkste schilden als je je wilt verdedigen, legde Luna uit. Water beschermt altijd en als je dit element onder de knie hebt dan kun je je heel goed verdedigen. Er komt niets door een waterschild heen en alles wat er tegenaan gaat valt neer. Sharita had hier wat meer moeite mee, maar na een tijdje lukte het haar om een klein schild te maken. Luna zei dat als ze haar handen anders gebruikte ze een groter schild kon maken. Na deze tip lukte het Sharita om een prachtig schild te maken en Luna was heel erg trots op haar. De dag liep ten einde en samen gingen ze tevreden terug naar het heksadorp.

De derde les ging over wind. Hier zijn handgebaren belangrijk, vertelt Luna. Als je deze handgebaren maakt, ze maakte een sierlijke handgebaar en zei wind wind wind mag ik je gebruiken voor witte magie? Terwijl ik het zie? Er kwam een windvlaag en Luna zorgde ervoor dat er een kleine tornado ontstond. Sharita keek verbaasd en was bang dat het haar niet zou lukken, maar toen ze het drie keer had geprobeerd, lukte het haar toch om een kleine tornado te maken met haar handen. Sharita was ontzettend blij en voldaan en de les kwam tot zijn einde.

 

 

De laatste les die Sharita kreeg was het element vuur. De les was dat ze een aantal takjes met handgebaren in de vlam stak. Luna vertelde dat het altijd handig was om vuur bij de hand te hebben. Ze zei vuur vuur vuur als je wilt kun je nu gaan branden, niet te ver tot aan de randen. Er ontstond een klein vuurtje. Luna doofde het vuur en zei tegen Sharita nu kan jij het proberen. In een keer lukte het Sharita om een vuurtje te maken en Luna zei dat ze vooruit ging. Als laatste wil ik dat we vuurballen gaan maken, dat is handig voor in een gevecht. Met een hand om draai ontstond er een vuurbal zwevend voor hen. Luna herhaalde haar beweging een aantal keer en Sharita deed haar na. Na zeven keer geprobeerd te hebben, ontstond er bij Sharita net zo´n grote vuurbal als bij Luna. Ze kreeg complimenten en alle lessen over de elementen zaten erop. Sharita kon nu aarde, vuur, water en wind gebruiken en oproepen. Ze was nu een ervaren heksa.

 

Hoofdstuk 3 De ouders van Sharita

De ouders van Sharita  Lara en Peter verdwenen toen Sharita  een baby was. Ze waren samen met een groepje heksa´s naar het noorden van Heksaeria afgereisd en dat is het laatste wat er van hen was vernomen. Het groepje van zes heksa´s waaronder drie vrouwelijke en drie mannelijke heksa´s gingen op onderzoek uit in het noorden. Het gerucht ging dat er  slechte mensen, zwarte magiërs, gezien waren in het noorden. Maar het was een gerucht en de ouders van Luna wilden samen met de andere vier heksa´s zeker weten dat het een gerucht was en niet de waarheid. Op de dag dat ze afscheid namen van de heksa´s in het dorp zei de moeder van Sharita , Lara, bezorgd tegen Luna als ons iets overkomt zul je dan voor Sharita  zorgen. Jij bent haar peetmoeder en ik wil zeker zijn dat mijn dochter opgroeit zonder zorgen. Ik heb een voorgevoel dat er meer aan de hand is als het gerucht. Ik vertrouw het niet, maar Peter, de vader van Sharita , wil altijd doen wat het beste is voor Heksaeria. Ik wil hem daarin steunen, maar als ons iets overkomt, wil jij dan voor onze kleine Sharita  zorgen? Luna antwoordde met tranen in haar ogen, natuurlijk lieve Lara. Je dochter is bij mij in goede handen en ik zal mijn uiterste best doen. Ik heb ook iets gezien in de toekomst, dat er meer aan de hand is. De zwarte magiërs haten heksa´s dus kijk goed uit. Het liefste wil ik dat jullie thuis blijven, maar ik snap Peter ook wel. Hij zit in de heksa´scommissie die altijd heel erg het land willen beschermen tegen het kwaad. De zes heksa´s stapten op hun draak en vlogen weg. In het noorden aangekomen, duurde het drie weken voordat de heksa´s de zwarte magiërs hadden gevonden. Ze hadden gesproken met heksa´s uit verschillende dorpjes en elk van hen zei dat er heksa´s aan het verdwijnen waren. Elke keer als ze naar een bos toe gingen om hout te verzamelen of positieve energie van de natuur wilde voelen, kwamen de heksa´s niet terug. In drie dorpjes was het hetzelfde. Lara en Peter wisten dat het fout zat. Toen ze eenmaal de zwarte magiërs gevonden hadden, volgden ze hen een paar dagen. Wat bleek is dat de magiërs heksa´s naar de bossen lokte. Ze zagen eruit als heksa´s uit het dorp, maar waren eigenlijk zwarte magiërs met een duister hart. Het erge van alles was niet eens dat ze bekenden heksa´s na deden. Nee in het bos gebeurde wat elke heksa vreselijk vindt. Ze werden levend verbrand met een prop in hun mond, zodat je ze niet zou horen schreeuwen. De bossen in Heksaeria waren groot en als de magiërs uit het zicht waren van de heksadorpen maakte ze van hout een podium met een plateau en plaatste de onschuldige heksa in het midden. In totaal waren er dertig heksa´s vermist en Lara, Peter en de de rest vreesden het ergste. Ze zijn levend verbrand huilde Lara zachtjes. Haar ogen stonden vol verdriet en tranen liepen langs haar wangen. Kom maar hier lieverd. Ze zijn in het hiernamaals en misschien zijn ze onze beschermengelen geworden. We moeten een plan bedenken. Met zijn zessen hadden ze bedacht om de magiërs te omringen en alleen maar spreuken op ze af te schieten. Hun draken stonden verderop in het bos, omdat ze anders te veel opvielen. Toen de magiërs weer een heksa wilden verbranden in een afgelegen stukje bos, kwamen de zes heksa´s tevoorschijn. Ze vuurden alle spreuken die ze kenden op de magiërs af. Maar niets bleek te helpen. De zwarte magie had zich zo ontwikkeld dat ze sterker waren dan de ouders van Sharita  en de vier andere heksa´s. Nu hebben we jullie. Jullie willen de held uithangen en de verbrandingen stoppen? Er stond nog steeds een heksa op het plateau te kijken naar de strijd en doodsbang dat ze alsnog levend verbrand zou worden. De magiërs toverden hele dikke touwen van planten om de zes heksa´s heen. Hun handen konden ze niet meer gebruiken, waardoor de spreuken van hen niet werkten. Als de handen van een heksa of magiër vastgebonden zitten of pijn hebben, dan kunnen ze niet toveren. Handen zijn het belangrijkste deel van het lichaam voor zowel heksa als mens. Vaak in oorlogen werden handen afgehakt, om de heksa of mens te laten stoppen met toveren. De zes heksa´s zaten vast. We nemen jullie mee naar ons land. De magiërs toverde een zakje en maakten de heksa´s zo klein als je pink van je hand en stopten de heksa´s in het zakje. Voordat ze weggingen staken ze de heksa die nog steeds hartstikke bang was in brand. De ouders van Sharita  en het clubje werd meegenomen naar het mensenland aan de andere kant van de oceaan. Niemand wist wat er was gebeurd in het bos. Niemand had iets gezien en de enige getuige was een heksa die verbrand werd en naar het hiernamaals toe was gegaan. Luna bleef achter met de kleine Sharita . Na maanden te hebben gewacht op Lara, Peter en de rest hielden ze een begrafenisceremonie waar de heksa´s werden herdacht. Ze kregen ieder een steen met hun naam erop en de tekst zo moedig als een heksa, zo liefdevol als de bron. De heksa´s geloofden dat zij waren ontstaan uit een bron van liefde en licht. Deze energie zorgde ervoor dat de pluisjes eeuwen geleden zich konden omtoveren tot heksa´s.

 

Hoofdstuk 3. Luna

Luna is een ervaren heksa en beheerst alle elementen van de aarde. Ze heeft alle vier de krachten onder controles en kent alle spreuken van het goede uit haar hoofd. Vuur, water, wind en aarde begeleiden haar op haar reis als heksa in deze wereld. Luna heeft een spiritueel winkeltje Luna´s kaarsje waar ze mensen helpt met inzichten te krijgen in de toekomst en als ze ergens in vastlopen dan helpt ze hen met een reading te geven en moed in te praten. Ze is een lieve vrouw in de veertig en begeleid jonge heksa´sjes met hun krachten te ontwikkelen. Als ze niet in het winkeltje staat geeft ze les en in de avond doet ze dan nog de readings. Een druk bestaan heeft ze, maar ze vindt het niet erg, zolang als ze maar mensen kan helpen met haar gegeven krachten. Luna gelooft dat het hiernamaals haar zoveel krachten heeft gegeven om heksa´s te helpen. Luna doet nooit iets voor macht, ze doet alles vanuit de liefde. Geld maakt haar niet uit en als heksa´s geen geld hebben voor een reading geeft ze er altijd eentje gratis. Luna hield altijd erg  van ruilen. Als een heksa geen geld heeft, vraagt ze altijd wat kan je missen en ruilt dan eten, spulletjes of een lekker gezond sapje voor een spirituele ingeving.

Luna heeft een huisje in het heksadorp. Het huisje wordt ook gebruikt als spiritueel winkeltje. Zij en Sharita wonen en slapen in dit warme huisje. Het ziet eruit als een toverbron. Er zijn heel veel kaarsjes, wierrook en boeken over de geschiedenis van de magie. Het is er knus en gezellig, maar vooral warm. Warm van de liefde en warm van de positieve energie. Luna beschouwt Sharita als haar dochter en samen hebben ze een fijn leven met zijn tweetjes. Om rond te komen geeft Luna spirituele readings aan andere heksa´s. Luna heeft een voorspellende gaven, waarbij ze in de toekomst kan kijken. Luna helpt graag mensen. Haar  winkeltje wordt vaak bezocht door heksa´s die weer eens wat willen weten over de geschiedenis of kaarsen nodig hebben voor een ritueel. Luna is geliefd bij alle dorpsbewoners en Sharita ook. Het huisje en de winkel zijn van hout.  Iedereen die bij de winkel komt, die Luna´s kaarsje heet, voelt zich welkom en wil graag de toekomst weten als ze ergens tegenaan lopen. Luna helpt dan met een kijkje in de toekomst en zorgt dat ze zich dan minder zorgen maken.

 

 

Hoofdstuk 4. Haily, Fay en Emma

Haily is één van de drie vriendinnen van Sharita . Haar gaven is water. Zij is Aziatisch en heeft fel groene ogen. Haily kan water omhoog laten komen, met water spelen alsof het haar vriendje is en het water beschermt Haily. Zij is een waterheksa. De draak van Haily  is een waterdraak. Ze is rustig en doet veel aan meditatie en yoga. Ze woont bij haar ouders buiten het heksadorp. Ze heeft liefhebbende ouders en een jongere broertje. Als Haily haar gaven aan het ontwikkelen is, dan is ze vaak bij haar jongere broertje om te laten zien wat ze kan. Ze heeft een sterke band met haar familie. En als de vier meiden op reis gaan om het kwaad te bestrijden, is er een innig afscheid. Haily zegt tegen haar broertje, ik kom terug en als het lot bepaald dat het niet gebeurt, dan hou ik ontzettend veel van je. Ik omhels je met duizend armen lieve Jack.

Fay is een mooi meisje, ze heeft een donkere huidskleur en gele sprekende ogen. Ze heeft zwart haar en houdt ervan om heksa te zijn. Ze is heel vrouwelijk en draagt graag mooie jurken als ze ouder is. Ze woont met haar moeder, vader en drie broertjes in het heksadorp. Haar moeder Evie is heel lief en vertroeteld haar helemaal. Evie is een goede vriendin van Luna en komt vaak in het winkeltje. Als Fay leert over alles wat er te maken heeft met een wind heksa laat ze het vaak vol trots aan haar moeder zien. Ze leert alles over wat een windheksa is en kan zijn door Luna. Fay kan wind laten komen wanneer zij wil. Door middel van tornado´s kan ze zichzelf beschermen. Ze leert dat een wind heksa belangrijk is, omdat de windgoden via de wind met heksa´s praten. Als er ergens in hun land te weinig wind is, kunnen wind heksa´s ervoor zorgen dat er wind ontstaat. De herfst en koude dagen zijn het werk van wind heksa´s die praten met de windgoden. Zo ontstaan er seizoenen. In de zomer en de lente zorgen de wind  heksa´s voor briesjes en een zomers windje. De windgodinnen helpen de heksa´s altijd om het goede te bewaken. Zodra er een dreiging ontstaat vanuit het mensenland en de zwarte magie dan kunnen zij dat voelen. Fay heeft nooit een vriendje gehad en gaat heel goed om met Emma die een vuurheksa is. De twee zijn samen ying en yang. Fay is één en al vrouwelijk en Emma is stoer en mannelijk, ook al ziet ze er niet mannelijk uit. Deze twee krijgen een relatie. Heel subtiel, maar de twee zijn voor elkaar gemaakt en vinden elkaar aan het einde van het verhaal. Een donkere vrouw Fay met Emma die halfbloedje is. Fay heeft altijd rode lippen en een glans over haar huid die haar doet stralen. Emma vindt haar prachtig. De twee meiden merken dat ze elkaar leuk vinden tijdens de reis naar het kwaad. Op een gegeven moment zijn ze alleen en lopen even naar een berg en genieten van het uitzicht. Fay beschrijft het uitzicht als heel mooi, prachtig en vooral lief. Emma beschrijft het uitzicht als het mooiste dat ik ooit heb gezien. De meiden hebben het over elkaar, maar durven nog niet tegen elkaar te zeggen dat ze elkaar leuk vinden. Door middel van het landschap proberen ze dichterbij elkaar te komen. Ze weten allebei maar al te goed dat ze het over elkaar hebben. Aan het einde van het gesprek slaat Emma op een mannelijke manier een arm om Fay en zegt ik hou van dit landschap. Waarop Fay zegt ik ook. Ze geven elkaar een knuffel en gaan terug naar het heksadorp

Ik zal jullie kort vertellen over Fay en haar familie. Fay is de heksa van de wind net als haar moeder. Haar vader is een vuurheksa. Fay heeft nog drie kleinere broertjes waar ze heel veel van houdt. Het zijn allemaal windheksatjes. Als Fay haar toverspreuken met handgebaren aan het oefenen is kijken haar broertjes altijd mee en proberen haar dan na te doen. De moeder van Fay, Evie, is net als Luna een ervaren heksa. Haar specialiteit is alles van de windheksa´s te weten samen met de spreuken die daarbij horen. Fay heeft alles geleerd van haar moeder en ze groeit op in een liefdevol gezin. Met haar vader dueleert ze graag en dan maken ze achteraf grapjes als een spreuk een beetje pijn deed. Fay heeft een goede relatie met haar moeder en vader. Ze wonen niet in het heksa´sdorp, maar ietsjes verderop. De familie van Fay woont daar samen met een aantal huisjes, waar ook haar tante en oma wonen. Evie komt vaak in de winkel van Luna om kaarsen te kopen waar ze rustig van wordt. Deze steekt ze dan in de avond aan en mediteert ze. Fay is heel spiritueel en wilde van kleins af aan alles weten over beschermengelen en wat er na de dood kwam. Luna heeft haar alles geleerd tijdens de lessen op het heksaschooltje. Fay is heel vrouwelijk. Haar beste vriendin is Emma. Van jongs af aan hadden de meiden een klik. Op latere leeftijd als ze twintig zijn groeit deze klik uit tot meer en krijgen ze een liefdesrelatie. Dit wordt heel subtiel weergegeven en aan het einde van heeft Fay haar tweelingziel gevonden, Emma.

 

Emma is een geval apart. Ze wilden vroeger nooit jurken aan en was net een jongetje van binnen. Niet in haar uiterlijk, want ze was lang, had prachtig wit kort of lang haar, droeg vaak een muts of petje gemaakt van natuurlijke dingetjes en maakte haar eigen broeken die er wat te groot uitzagen. Ze had een lichte huidje en met haar helder gele ogen zag ze er prachtig uit. Ze had een zusje die het tegenovergestelde van haar was. Zij was een en al meisje, maar de zussen konden het goed met elkaar vinden. Het maakte hen niet uit hoe ze eruit zagen. Ze hielden toch wel van elkaar. Emma was dus de townheksa. Geen townboy, maar townheksa en iedereen hield heel veel van haar. Emma was heel close met Fay. Van kleins af aan was haar beste vriendin Fay. Ze bespraken alles, konden bij elkaar terecht als ze verdriet hadden of als ze gewoon even wilde lachen. Fay en Emma waren zoals ying en yang. Fay was de vrouwelijke helft en Emma de mannelijke. Ze vulden elkaar aan, zoals beste vrienden doen. Als Fay weer eens onzeker was over haar uiterlijk, ze vond zichzelf niet zo mooi, dan was Emma haar om haar te troosten en te zeggen hoe bijzonder ze was. We hebben dezelfde ogen, zei Emma altijd, dat kan toch niet verkeerd zijn. Ze hadden allebei geel sprekende ogen. Je ziet er prachtig uit en iemand zou gek zijn om jou lelijk te vinden. De twee waren sinds dat ze baby´s waren al vriendinnetjes. Ze kwamen regelmatig bij elkaar over de vloer en toen ze ouder waren, waren ze dagelijks te vinden bij Luna´s kaarsje. Emma was stoer en kon ontzettend goed overweg met de zelfgemaakte wapens die de heksa´s hadden. Ze hielden er altijd rekening mee dat er een nieuwe oorlog kon beginnen als de mensen aan de andere kant van de oceaan kwaad wilden. Emma was goed met alle wapens. Met pijl en boog schieten was voor haar geen probleem, maar met een mes kon ze ook goed overweg. Ze had een goed richtingsgevoel en ging vaak jagen in het bos voor eten. Messen en echte wapens werden alleen gebruikt voor het jagen op dieren. Heksa´s mochten alleen dieren doden die ziek waren of gewond. In de wet van de heksa´s stond dit opgeschreven en als een heksa de wet overtrad dan moest hij voor de dorpsgroep komen en zich verklaren. Emma zat vaak dag te dromen over een oorlog met de mensen. Ze hield nou eenmaal van vechten. Ze moest alleen wel haar toverkracht beter leren beheersen. Met jagen was ze heel goed, maar met toveren minder. Het lukte haar maar niet om haar element goed uit te voeren. Waarom heb ik toch vuur gekregen, zei ze dan weer teleurgesteld tegen Fay, als het haar niet lukte om een vuurbal uit haar handen te toveren. Fay sloeg dan een arm om haar heen en zei dan liefkozende woordjes tegen haar zoals het gaat je wel lukken Emma. Gewoon niet opgeven. Als je wilt kan ik je wel helpen oefenen. Maar jij bent wind en jij kan al veel meer met je element dan ik. Ik oefen elke dag en er komt een heel klein vonkje vuur uit mijn handen en dan verdwijnt het weer. Ik kom gewoon niet zo goed in contact met vuur als ik zou willen. Misschien ben ik wel helemaal geen vuurheksa. Ik zou minstens een grote bol vuur moeten kunnen toveren en kijk wat ik heb. Dit kleine vonkje. Ik ga je helpen zei Fay. Ik ga elke dag met je oefenen. Samen is leuker leren dan in je eentje toch. Emma was altijd al moeilijk met leren. School vond ze niets en alle handgebaren die bij vuur horen kon ze niet uit haar hoofd leren, maar Fay ging haar helpen. Samen oefenden ze voor een maand lang samen en Fay die eigenlijk wind was, hielp Emma met haar handgebaren. Je moet het vuur voelen zoals ik wind voel. Iets dat je niet kan leren, maar het is een gevoel. Na een maand intensief samen met Fay geoefend te hebben kon Emma uiteindelijk een vuurbal toveren. Emma vond het geweldig dat Fay hielp. Elke minuut bij haar voelde ze zich zo fijn en gelukkig. Het ging Emma niet om het toveren dat ze leerde, maar eerder om de alleen tijd met Fay. De meiden groeiden nog dichter tot elkaar en een innige vriendschap werd uitgebreid naar gevoelens voor elkaar.

 

Hoofdstuk 5. Geschiedia van de Draken

Tijdens één van de lessen die Luna gaf, had ze het over de geschiedia van de draken. Alle vier de meiden volgde de les en waren heel benieuwd naar wat Luna te vertellen had.

Draken zijn hele oude wezens die voordat er heksa´s waren de wereld beschermde tegen kwade krachten. Er zijn vier soorten draken zoals de aarde draak, de wind draak, de water draak en de vuur draak. Net zoals jullie krachten. Er waren toen weinig duistere krachten, alleen dieren konden duister worden. Zodra er een dier slecht dreigde te worden, bespraken de draken met elkaar hoe ze het kwaad konden bestrijden. Vooral apen hadden de neiging om duister te worden. Kwade apen zorgde ervoor dat het balans tussen goed en slecht weg was. Uit de slechte apen zijn de mensen ontstaan door revolutie, die zwarte magie gingen doen. De draken wisten dat de apen zich verder zouden ontwikkelen tot mensen, maar zij konden dit niet tegengaan. Zo kwam het dat de apen uiteindelijk mensen werden en de mensen uiteindelijk de heksa´s gingen haten. In onze wereld heeft elke heksa een draak, maar dat was eens anders. Draken en heksa´s moesten leren samenwerken om de slechte mensen te bestrijden. Zo ontstond er een samenwerking tussen heksa´s en draken. De meeste heksa´s leerden 1 element net zoals de draken. Vuur heksa´s, water heksa´s, wind heksa´s en aarde heksa´s kregen allemaal een draak passend bij het element. Sommige heksa´s, zoals mij leerden alle elementen en de toverkracht die daarbij hoorden. Deze draken zijn uitzonderlijk, maar Sharita  kan net als mij alle elementen en zij zal mij opvolgen.

 

De draken ontwikkelde zich ook in de eeuwen en zo ontstonden er ook draken die alle elementen beheersten. Mijn draak Elanda is net als mij en zij kan water spuwen, vuur spuwen, de wind naar haar hand omzetten en aarde voor haar laten werken. Jullie zullen ook een draak krijgen. Als jullie zestien zijn dan kiest de draak jullie uit. Op het veld waar de draken zijn, daar gaan we dan naartoe en dan kiest een draak de heksa. Het hart van de draak is verbonden met de heksa. Zodra de heksa doodgaat zal de draak ook sterven. Volgende week gaan we met zijn alle naar een ander heksa´sdorp als uitstapje. Daar zullen jullie andere heksa´s ontmoeten van jullie leeftijd. Ik wil dat jullie gaan kijken hoe andere leeftijdsgenootjes hun talent gebruiken en dat jullie ervan leren. Hebben jullie daar zin in? Jaaaaa zeiden de meiden in koor.

 

Hoofdstuk 7. De oorlog tussen mens en heksa

Draken gaan al eeuwen terug. Met hen is de magie begonnen. De draken ontstonden uit de bron van goedheid. Zij werden gecreëerd door het hiernamaals om de aarde en de wereld te beschermen. Deze wezens hadden een puur hart en moesten het kwaad in de wereld beschermen. Sommige dieren waren jaloers op de draken en zij kregen woede naar deze prachtige wezens. Ze wilden hun vernietigen, vooral bij de apen ontstonden er kwade apen. Deze apen werden door de revolutie mensen met haat. Uit de kwade apen ontstonden mensen die net als de apen jaloers waren op de draken en hun goedheid. Het hiernamaals moest ingrijpen en zo ontstonden er heksa´s. Uit pluisjes die rondzweefden op de aarde ontstonden de eerste heksa´s. Deze heksa´s waren één met de draken. De draken die wild waren, werden tam en leerden met de heksa´s omgaan. De heksa´s leerden de draken om iemand uit te kiezen en hun hart te verbinden aan het hart van de heksa die zij uitkozen. Samen met de heksa´s verdedigden zij de wereld tegen kwade mensen. De mensen wilden zich verdedigen en door een fout in het hiernamaals ontstond er zwarte magie. De zwarte magie was ontstaan in een grot met vuur. Mensen deden hier net zo lang rituelen totdat er een donkere cirkel ontstond boven het vuur. Deze cirkel verdween in de mensen die daar stonden en vanaf dat moment konden mensen leren omgaan met zwarte magie. Het kleine clubje van mensen waar de zwarte magie in was gegaan, zorgde ervoor dat de mensen magie konden voelen. Hun jaloezie zorgde ervoor dat deze magie duister en donker was. Iedereen die vervolgens wilde leren hoe zwarte magie in elkaar zat werd getroffen door een haat naar heksa´s. Voor de mensen hield het hier niet op, ze wilden net als de heksa´s draken hebben die ze dingen konden leren. De mensen keken af van de heksa´s en leerden over de vier elementen water, vuur, wind en aarde. Ze gingen net zo lang door met rituelen totdat er twee kleine draakjes voor hen verscheen. Een mannetje en een vrouwtje. Deze draken lieten ze kinderen maken en heel snel was er een kudde draken die ze konden gebruiken in combinatie met hun zwarte magie. Niemand weet waarom de draakjes verschenen en de heksa´s snappen tot op de dag van vandaag niet. De mensen hadden nu draken en zwarte magie aan hun kant staan. Heel snel daarna kondigden ze de oorlog aan, aan de heksa´s aan de overkant van de oceaan. Zwarte magiërs reisden af naar Heksaeria en ontvoerden heksa´s uit hun woonplaats en verbranden ze in de bossen. De heksa´s waren hier niet op voorbereid en velen van hen stierven door het vuur. Dit was het begin van de oorlog. De heksa´s wisten dat ze iets moesten doen, anders zouden ze allemaal worden verbrand. Met een leger van heksa´s en draken vlogen ze over de oceaan en op het slagveld van Heksa en Mens, zo werd het genoemd in de geschiedenisboeken, gingen heksa´s, draken, duistere mensen en zwarte magiërs elkaar te lijf. Na vijf dagen gestreden te hebben was de helft van de heksa´s dood en konden ze de pijn niet meer verdragen. Een van de heksa´s Lucia, deed een spreuk waardoor meer dan de helft van de magiërs doodging en ze per direct het veld verlieten en terugtrokken naar hun steden. Het is tot op de dag van vandaag niet bekend welke spreuk Lucia deed, maar het had te maken met alle elementen aarde, water, wind en vuur.

 

 

Hoofdstuk 8. Nog een geschiedia lesje

Een nieuwe schooldag brak aan en de meiden zaten weer bij Luna voor hun lessen. Het uitstapje was geslaagd en de meiden hadden nieuwe dingen geleerd over de witte magie van leeftijdgenootjes. Voordat de les begon probeerden ze de handgebaren en spreuken die ze bij de andere hadden gezien. Luna onderbrak hun en zei dat de les kon gaan beginnen.

Luna begon te vertellen. De geschiedenis van de magie gaat ver terug. Jullie moeten erover leren, zodat jullie prachtige heksa´s kunnen zijn die hun gaven kunnen beheersen. Maar zoals ik laatst al zei naast de goede magie, ontstond er door de evolutie ook donkere magie, duister en zwart. Mensen die leefden naast de heksa´s wilden zich beschermen tegen de heksa´s, omdat zij de heksa´s eng en raar vonden. Dit was ver terug in de tijd. Er ontstond een oorlog de slag om de draken. Mensen met zwarte magie tegen heksa´s met witte magie. De heksa´s snapten er niets van, want zij wilden alleen maar goed doen. Er ontstond haat bij deze mensen. De oorlog duurde jaren. Er werd over en weer gevochten. Toen de mensen besefte dat de heksa´s sterker waren dan hen vluchtte ze weg naar het land ver weg van ons. De draken hebben naast ons gevochten en zonder hen hadden we niet gewonnen. De zee houdt ons nu gescheiden, maar we zijn altijd bang dat de haat van de mensen weer terug komt en er opnieuw oorlog ontstaat. Iets dat de heksa´s niet willen. In de wereld waarin we leven zijn twee landen. Het ene land is waar wij wonen en als je over de oceaan gaat kom je bij de mensen die zwarte magie aanhangen. Jullie hoeven je geen zorgen te maken, want er zit heel veel water tussen ons en de mensen, maar als er ooit weer een oorlog komt dan moeten jullie vier ingrijpen en alles op alles zetten om de zwarte magie voor eens en altijd te verslaan. De meiden luisterde aandachtig en snapte nu iets meer over hun lotsbestemming.

Ik zal jullie nu iets vertellen over een heksagevecht en hoe dat gaat. Al sinds de mens bestaat wordt er zwarte magie tegen ons gebruikt. Als de mensen weer eens de heksa´s willen uitroeien, dan komen ze op een veld samen met de heksa´s. Ze staan tegenover elkaar met een grote afstand tussen elkaar en telkens worden er door een heksa en een mens  met dezelfde elementen naar voren geroepen. De mensen met zwarte magie hebben ook water, vuur, wind en aarde die ze gebruiken. Maar bij hun is het niet natuurlijk. Door de zwarte magie die ze gebruiken kunnen ze de elementen van de aarde misbruiken. Eerst komt het water, dan de wind, dan aarde en als laatste komen de vuur heksa´s en mensen. Je hebt dus vier rondes en als laatste ronde komen de heksa´s en mensen die alle elementen beheersen. Om de beurt mogen ze aanvallen en moeten de anderen verdedigen. Tijdens de oorlog vallen vaak veel doden. Degene die de sterkste aanvallen hebben zullen winnen. Als een element is geweest en de doden gevallen zijn, gaat die linie naar achteren. Degene waarvan de minste doden zijn gevallen zijn de winnaars. Tot nu toe hebben we één grote oorlog meegemaakt. De mensen hadden bijna gewonnen bij de slag om de draken, maar op het laatst hebben de draken samen met de heksa´s gewonnen. Voor mensen geldt dat zwarte magie iets is waar je ver van weg moet blijven. Het zorgt ervoor dat je egoïstisch wordt en uiteindelijk wil je alleen nog maar zwarte magie gebruiken en meer macht. Er zijn heel veel mensen gek geworden doordat ze zwarte magie op een verkeerde manier gebruikten. De kans dat je gek wordt is heel groot, maar mensen blijven het gebruiken omdat ze denken het nodig te hebben. Er gaan verhalen rond dat mensen die te lang zwarte magie gebruikten haat hebben, egoïstisch worden en een enorme lust hebben naar macht. Niet alle mensen zijn slecht, maar de mensen die goed zijn mogen niet bij ons wonen, omdat er een te grote kans bestaat dat ze toch zwarte magie tegen ons gaan gebruiken. Sharita zei maar wat als zwarte magie nou verdwijnt? Dan kunnen we met zijn allen op de aarde leven in vrede. Ja als dat zo kon zijn…zei Luna. Helaas is het in de praktijk dat mensen slecht worden en zwarte magie blijven aanhangen. Maar misschien als jij ouder bent kun jij ervoor zorgen dat deze kwade magie voorgoed verdwijnt. Sharita knikte en liet het erbij, maar voor haar waren niet alle mensen slecht en zonder dat ze het wist zou haar Utopia uitkomen.

 

 

Hoofdstuk 9. Een draak voor jou

Alle meiden waren nu zestien en het zou niet lang duren of ze mochten een draak uitzoeken die de rest van hun leven bij ze zou blijven. Luna kwam de meiden op een dag verrassen en zei hebben jullie zin om jullie draken uit te kiezen? De meiden waren super blij en zeiden allemaal tegelijk Ja echt wel. Samen met Luna reisden ze naar een open plek in het bos en daar zaten allemaal draken bij elkaar. Luna vertelde dat ze een dag bij de draken moesten blijven en naar ze toe moesten gaan en dan zou aan het einde van de dag iedereen een draak krijgen. De draken en de meiden moesten elkaar uitkiezen. Er waren in totaal honderd draken, maar alle vier zagen gelijk al een draak die ze voor het leven wilden hebben. Zoe zag een prachtige grote draak en vroeg aan haar of ze alle elementen beheersde. De draak zei lief ja voor jou wel. Zoe wist het gelijk dit was haar draak en de hele dag praatten ze over van alles en nog wat. Aan het einde van de dag kozen zowel Zoe als de draak, die Lana heette, voor elkaar. Fay, Emma en Haily kozen allemaal een draak met hun element. Zo had Fay een winddraak, Emma een vuurdraak en Haily een waterdraak. Ze waren net zo mooi als de draak van Zoe. Aan het einde van de dag vlogen de meiden een stukje op de ruggen van de draken. Luna was tevreden om te zien dat iedereen een draak had gevonden en was trots op de meiden.

 

Hoofdstuk 10. Geslaagd

De vier vriendinnen willen vieren dat ze geslaagd zijn voor hun heksatentamens. Alle vier hebben het gehaald, zelfs Emma. Ze besluiten om hun krachten en gaven te bedanken. Samen met hun draken vlogen ze naar een afgelegen plek bij een bos. De vier hadden een kleedje, bekers en eten met zich mee. Ze namen plaats onder een treurwilg die er helemaal niet treurig uitzag maar iets betoverend had. De bekers werden gepakt. Laten we van elkaar drinken zei Emma. Iedereen pakte zijn beker. De vier heksa´s deden allemaal hun element in de beker. Zo was het bij Emma een klein vuurbolletje, bij Haily vulde de beker zich met water, Fay liet een wolkje heen vliegen in de beker en Sharita toverde een aantal aardeblokjes in haar beker. Ik begin wel zei Emma. Ik geef mijn beker door aan mijn zussen en wil het vuur bedanken dat ik zoveel heb geleerd en mijn examens heb gehaald. Het enige wat jullie hoeven te doen is het vuur aanraken. Dat gaat heel veel pijn doen, dus bereid je maar voor. Ze gaf de beker aan Fay en zij aarzelde een beetje, want zij zat echt niet te wachten op een brandblaar. Fay deed haar vinger in de beker en het vuur voelde lauw aan. Awh denk je dat je grappig bent Emma? Emma lag in een deuk. Ik wilde alleen zien of je het durfde, natuurlijk doe ik jullie geen pijn. Maar voor mij is het belangrijk dat iedereen het vuur heeft aangeraakt. Dan drink ik het glas op en wordt onze band sterker. Bij de beker van Fay waar het wolkje in zat moest de rest op het wolkje blazen. Emma blies het wolkje ver de lucht in, maar deze kwam weer terug in de beker voor Haily. Haily blies het wolkje naar links en gaf de beker door aan Sharita zij blies zachtjes het wolkje naar rechts. Toen de beker weer bij Fay terug was, maakte zij een draaiend en sierlijk handgebaar en het wolkje verdween. Nu heb ik jullie aanrakingen bij mij. Als jullie ooit in nood zitten zonder mij, dan zal de wind jullie helpen. De laatste beker was van Sharita. Zij liet de vier aardeblokjes doorgeven en de andere heksa´s moesten een stukje van de aarde eten. Het smaakte zoet en sappig, helemaal niet vies. Nadat de laatste heksa een stukje had gegeten zei Sharita Lieve zussen, want zo zie ik jullie. Jullie zijn mijn familie en ik weet niet wat ik zonder jullie zou moeten. Het stukje aarde hebben jullie gegeten en dit stukje aarde is onderdeel van mij. Met dit stukje aarde heb ik jullie kracht, moed en liefde gegeven. De aarde zal jullie beschermen en als er ooit nog een oorlog komt, dan zal je door dit stukje de juiste beslissingen nemen en maken.

 

 

Hoofdstuk 11. De reis

Totdat alle vier de heksa´s twintig zijn was er geen gevaar. Maar zodra ze tweeëntwintig werden dreigde er gevaar vanuit de mensen met zwarte magie. De vier meiden werden door Luna bij elkaar geroepen. Ze waren nu oud genoeg om over oorlogen en meer te weten te komen. Luna vertelde dat er een dreiging was vanuit de mensen en dat zwarte magiërs, waarbij haar rivaal Gracie de leidster was, oorlog wilden voeren met de heksa´s om zo de wereld te veroveren. Zoe en haar vriendinnen hadden gehoord van Gracie. Toen Luna jonger was had ze het tegen haar op moeten nemen. Luna had gelukkig gewonnen en daarna hoorde niemand meer van Gracie. Vogels en draken die soms de oceaan over gingen en de mensen een beetje in de gaten hielden, kwamen met dit nieuws. Iedereen was geschrokken, want een nieuwe oorlog zou sowieso komen. Luna wist dat de meiden op hun draken over de oceaan moesten vliegen en de mensen moesten bestuderen voor een aanval en daar zag ze erg tegenop, want ze hield ontzettend veel van de vier.

Luna hield zoveel van Sharita dat ze er moeite mee had dat zij de reis over de oceaan ging maken naar het land van de mensen om de oorlog te stoppen. Luna kon voorspellen en had gezien dat de toekomst twee verhaallijnen had en allebei konden uitkomen. De heksa´s zouden kunnen winnen als het hiernamaals achter hun stond. De mensen zouden winnen als hun magie zo gevorderd en ze een betere aanvalsstrategie hadden. Luna kreeg nooit goed door wie de nieuwe oorlog zou winnen, daarom had ze liever niet dat Sharita  met haar vriendinnen gingen verkennen en een verdediging strategie gingen bedenken. Maar de heksa´s waren nu twintig, volwassen vrouwen en met zijn vieren had het heksadorp  besloten dat ze deze zware taak op zich moesten nemen. De vier meiden zeiden gelijk allemaal dat ze het een eer vonden en wilden allemaal de oorlog stoppen.

Luna moest vertrouwen hebben in Sharita  dat het goed zou komen. Voor Sharita  was het duidelijk Luna kreeg geen goede visioen over de nieuwe oorlog, omdat de toekomst  onzeker was en de heksa´s mochten blijkbaar de uitkomst niet weten. Lieve Luna zei Sharita  ik geloof dat ik Fay, Emma en Haily deze oorlog gaan stoppen. Het is een gevoel dat ik telkens binnenkrijg. Dus maak je niet te veel zorgen lieve peetmoeder. Ik hou van je. 

 

 

 

Hoofdstuk 12. Rouw

 

De vier heksa´s bereidden zich voor en hun draken ook. Snel daarna vertrokken ze met hun tocht over de oceaan. Tijdens hun reis kwamen ze een storm tegen. Bijna hadden ze het niet gehaald, maar de windgoden hielpen hun en zorgde dat de storm ging liggen. Als de vier heksa´s de woeste zee hebben overgestoken en de storm hebben overleefd vliegen ze naar de plek waar de oorlog gevoerd zou worden. De mensen hadden laten weten waar ze wilden dat de oorlog zou worden gevoerd. En degene die de oorlog verklaart mag beslissen waar de strijd plaats zou vinden. Als ze bijna bij de plek zijn, komen ze drie magiërs tegen in het bos waar ze schuilden. Deze drie magiërs vallen onverwachts aan en hebben pijl en bogen. In plaats van te vechten zoals mens en heksa  normaal zouden doen, met spreuken en handgebaren, vallen ze aan met een echte pijl en boog. De eerste drie pijlen schieten langs de vier meiden heen. Haily schreeuwt, ik kan ze uitschakelen en voordat de meiden er erg in hebben vliegt ze af op de magiërs. Maar de magiërs waren sterker en schieten een pijl in het hart van Haily. Alle drie de heksa´s zijn in schok en weten niet wat ze moeten doen. Dit is een waarschuwing roepen de magiërs en vliegen weg op hun draken. Haily valt op de grond en haar draak verdwijnt langzamerhand in bloemen en sterren en gaat naar het hiernamaals. Haily roepen de meiden. Ze rennen naar haar toe, maar het is al te laat. Ze is gestorven. Als heksa´s sterven zie je een lichtstraal naar de hemel gaan. Die van Haily was met de kleur blauw vermengd, zoals het water. Zowel Fay, Emma en Sharita zijn geschokt door het verlies van Haily. De vier meiden willen de hoop opgeven, maar Sharita vooral. Haar beste vriendin was Haily en met zijn tweetjes waren ze al vriendinnen van kleins af aan. Haily was haar steun en toeverlaat. Sharita was de oudste van de vier heksa´s en had altijd het idee dat ze voor haar vriendinnen moest zorgen. Sharita was zorgzaam en nam haar rol als oudste heksa heel serieus. Nu dat Haily dood was, hoe moesten ze nou verder met zijn drietjes. Met groot verdriet maakten de meiden een boot van bloemen en kransen en legden Haily´s lichaam erin. Ze gaven haar lichaam terug aan het water. Er was een rivier in de buurt en met gezang van Fay werd er op die manier afscheid genomen van een zus, want zo voelden de meiden zich naar Haily. Ze was een zus en iemand die gemist zou worden. Het bootje dreef mee met de stroom van de rivier en verdween uit het zicht. De meiden omhelsden elkaar en namen twee dagen vrij van hun reis naar de mensen en het slagveld. In deze twee dagen huilden ze veel en bespraken herinneringen die ze hadden aan Haily. Weet je nog die keer dat ze een kikker wilde laten vliegen op een golf van water? De kikker viel elke keer naar beneden en tolde zo erg. Dat was echt grappig. Wat hebben we toen gelachen met zijn viertjes. Haily was het hart van de groep, altijd lief, blij en nu is ze er niet meer. Ik kan het niet geloven. Hoe erg is het dat die magiërs met echte wapens aanvielen. Een echte pijl en boog zo in haar hart. Ik kan het gewoon niet geloven zei Emma. Het gaat tegen alle oorlog wetten in die de mens en de heksa´s hebben. Laten we Haily bij ons houden door elke keer als we naar water kijken of bij water in de buurt zijn aan haar te denken zei Sharita. Rust zacht lieve Haily, je was als een zus voor mij en ik zal je nooit vergeten. Iets dat Sharita niet wist was dat Haily´s ziel hun nu verder zou helpen vanuit het hiernamaals. Haily werd Sharita´s beschermengel.

 

Hoofdstuk 13. Nieuwe Liefde

De meiden hadden veel verdriet om het verlies van Haily, maar moesten verder. Op de laatste dag dat ze nog in het bos waren, wilde Sharita even alleen zijn. Ik ga even het bos verkennen, ik heb nieuwe energie van de aarde nodig. Na een tijdje in het bos gewandeld te hebben zag Sharita een waterval. Die wil ik van dichtbij bekijken, dacht ze bij zichzelf. Zonder er te veel over na te denken liep ze vrolijk naar de mooie waterval. Er waren veel bladeren van struiken en de geur van deze planten gaf haar veel positieve energie. Ze deed voorzichtig de bladeren opzij, blij de laatste bladeren stopte ze. Ze zag een jongen man zich wassen bij de waterval en hij was naakt. Ze begon te giechelen en verstopte zich achter de bladeren in de hoop dat hij haar niet zou zien. Maar ze maakte te veel geluid en toen hij omkeek zag hij haar al blozend staan tussen de struiken. Hai zei Sharita, ik wilde niet… Sorry, ik draai mij wel om. Zwart die vol schaamte snel zijn kleren aan deed, zei Hoi, ik wist niet dat je daar was, anders had ik mijn broek wel aangehouden. De mannen in mensenland droegen bijna geen shirts of truien, omdat het klimaat daar heel warm kon worden. Ik kom hier altijd mezelf wassen, want ik hou niet zo van douchen met een slang. Ik heb mijn kleren aan, je kan je omdraaien. Een beetje gênant, maar wie ben je? Ik ben Sharita en nogmaals sorry, ik was je niet aan het bespieden zei ze met een rood aangelopen gezicht. Ik ben Zwart, woon je ook in de hoofdstad? Oh dacht Sharita, hij is een magiër en hij heeft zwarte magie geleerd. Ik moet weg zei Sharita nadat ze wist wie hij was. Van mij hoef je niet weg hoor, ik heb netjes mijn kleren aan en ik wil je wel beter leren kennen. Je mag best uit de struiken komen en bij mij komen zitten op deze rots. Hij wees een rots aan waar het water van de waterval niet op viel en ze dus droog konden zitten. Hoe heet je? Zwart was verrast over hoe mooi Sharita was en wilde meer van haar te weten komen. Ik heb je nog nooit gezien in de stad. Waar kom je vandaan? Sharita begon een beetje haperend te praten en vond hem zo mooi en galant. Ze had nog nooit zo´n mooie man gezien en eigenlijk was ze in één klap verliefd. Ik ben Sharita en ik kom uit de andere kant van de oceaan. Zwart schrok, oh dus uh jij bent een heksa?  Euh ja, ik kan er ook niet veel aan doen. Maar er dreigt een oorlog te komen tussen heksa´s en mensen en ik ben hier met mijn drie, euh twee vriendinnen die ook heksa zijn en we moeten het land verkennen voor de oorlog en onze verdediging bedenken. Ik ben mijn beste vriendin verloren, doordat magiërs met pijl en boog in haar hart hebben geschoten. Haily heette ze en ik heb er veel verdriet van. Jeetje, wat erg voor je. Je zal haar wel missen. Wow zei Sharita zonder dat ze er erg in had zei ze ik wist niet dat mensen zo meelevend konden zijn. Ik dacht dat ze een haat hadden naar heksa´s. Ze verbaasde zich over hoe aardig Zwart was en alle vooroordelen over mensen verdwenen. Ze kon alleen nog maar kijken naar zijn bruine donkere ogen en zwarte lange haar. Zwart was een grote lange man en gespierd. Hij zag er heel aantrekkelijk uit en Sharita vond hem vanaf de eerste minuut prachtig. De manier waarop hij praatte, de grapjes die hij maakte en zijn hele uitstraling waren voor haar hoe een man moet zijn. Ze kon het niet helpen te denken dat Haily haar hier bij de waterval had gebracht. De waterval van zo mooi en sprookjesachtig, de hele plek was romantisch en Zwart was geweldig. Ze praatten met elkaar een uur en toen zei Zwart dat hij terug moest naar de stad om nog wat spreuken te leren die zijn moeder voor hem had uitgezocht. Ze namen afscheid en beloofden elkaar dat ze elkaar snel weer zouden zien.

 

Vol positieve energie ging Sharita terug naar Fay en Emma. Jullie weten niet wat ik heb meegemaakt en in geur en kleur vertelde ze hen over de ontmoeting met Zwart. Net toen de meiden helemaal blij voor haar waren, zei Sharita er is wel één probleem. Hij is een mens. Maar dat maakt mij niet uit, ik hou nu al van hem en ik vind hem zo mooi. Hij heeft een sterk uiterlijk, mooie doorzichtige ogen en heel lang zwart haar. Wooow, hij is een mens?! Zeiden Fay en Emma tegelijkertijd. Mensen haten heksa´s. Nee Zwart niet, hij was heel aardig en helemaal niet vol haat. We hebben een uur gepraat en beloofd aan elkaar dat we elkaar snel weer zullen zien. En ik heb hem naakt gezien. Wat hoe kan dat nou? Zei Emma vragend. Hij stond zich te wassen onder een waterval en toen zag ik hem per ongeluk. Beide meiden begonnen te giechelen. En hoe zag hij er van onder uit? Dat vertel ik niet, dat hou ik voor mijzelf. Awh zei Emma, dat is nou net het leukste en ze knipoogde, maar liet Sharita verder genieten van haar ontmoeting. Fay zei nog, pas je wel op, hij is een mens en volgens onze geschiedenis haten mensen heksa´s. Zwart is anders dan anderen mensen. Hij is helemaal niet zoals de geschiedenis verteld. Oh kan het zo zijn? Zei Sharita verliefd. Is er dan toch een mens die van heksa´s houdt en misschien wel van mij? Ik hoop het voor je meis, maar wees voorzichtig. Het maakte Sharita niet uit dat haar vriendinnen bezorgd waren, zij voelde zich goed bij Zwart en daar hield ze zich aan vast.

Zwart was net zo enthousiast over Sharita als zij over hem en ook hij kon niet wachten om zijn ontmoeting met haar te vertellen tegen zijn beste vriend John. John ik heb het mooiste meisje van mijn leven ontmoet en ze heet Sharita. Ze is grappig en lief en ik denk dat ik verliefd ben. Wow Luc, zo noemde John hem altijd, is het dan eindelijk zover en heeft de enige echte Zwart een meisje gevonden die hij leuk vond. Ik begon al te twijfelen, je praat nooit over vrouwen. Vertel, vertel zei John enthousiast. Ze heet dus Sharita en ik wil met haar trouwen. We hebben een uur gepraat bij de waterval en ze heeft mij naakt gezien. Zo ga je niet een beetje snel? Nee het was per ongeluk. Ja ja, per ongeluk zei John plagend. Er is wel een klein probleempje. Wat dan, ze klinkt als je droomvrouw? Ze is een heksa, maar dat maakt mij niet uit zei Zwart verliefd. Een wat, een heksa? Vergeten, gelijk vergeten. Wij haten heksa´s. Dit is wel een groot probleem. Ik heb altijd gezegd dat ik van heksa´s hou. Ik zou het maar niet aan jouw moeder vertellen. Ze zal dit niet leuk vinden. Kun je het voor je houden? En even niets zeggen. Zij wil altijd dat ik met Bella trouw en kinderen krijg, maar dat wil ik niet. Zij is zo arrogant en zooo niet aardig. Vertel dat maar tegen je moeder. Nee, ik wacht wel even met het te zeggen.Ik zoek zelf wel een momentje uit bij mijn moeder om haar te vertellen over Sharita. Ik zeg niets, maar ik voel problemen aankomen. Zwart hoorde John niet eens meer en droomde verder over Sharita.

 

 

 

Hoofdstuk 14. Zwarte magie

 

Sharita dacht terug aan een geschiedia lesje van Luna over zwarte magie. Het zijn mensen die zwarte magie aanhangen. Door apen die slecht werden zijn ze revolutioneert in mensen die het kwaad aanbidden. Er bestaat een grote groep slechte mensen aan de andere kant van de oceaan. Hier leven ze samen en doen zij rituelen waardoor ze zwarte magie kunnen gebruiken. Deze mensen zijn tegen heksa´s, ze zijn tegen alles dat goed is. Ze willen de aarde waarop ze leven veroveren. Zwarte magie kent net als bij de heksa´s vier elementen, aarde, wind, water en vuur. Sommige mensen kunnen zwarte magie gebruiken door de aarde te gebruiken, anderen kunnen weer wind gebruiken, anderen kunnen water gebruiken bij gevechten en andere weer vuur. Het verschil tussen heksa´s en mensen is dat alles vanuit een donkere bron komt. Mensen hebben geen hiernamaals zoals de heksa´s. Zij verdwijnen nadat ze dood zijn gegaan, omdat ze te veel slechts hebben gedaan. Zij hebben dus geen beschermengelen, goden en andere wezens in het hiernamaals. De mens weet dit en wil daarom dat de heksa´s doodgaan, omdat zij wel naar het hiernamaals kunnen. Ze geven de heksa´s de schuld dat ze verdwijnen. Van jongs af aan worden de kinderen bang gemaakt voor heksa´s en ontstaat er een haat tegen de heksa´s. Alle mensen die zwarte magie beheersen laten de mensen die er niets mee te maken willen hebben met rust. Naast de hoofdstad Devil ligt een rustig dorpje waar goede mensen samenleven. Ze laten de mensen die zwarte magie willen leren en al kennen met rust. Zolang als dat de goede mensen de slechte mensen negeren en niet vijandig worden, mogen ze daar blijven wonen. Later in het verhaal gaan de goede mensen op de vlucht voor de kwade mensen en gaan ze de heksa´s helpen. De goede mensen hebben geen problemen met heksa´s en zouden graag bij ze willen wonen, maar omdat de heksa´s denken dat ze duister worden mag het niet. En na de oorlog in de middeleeuwen snappen de goede mensen het en hebben begrip voor de heksa´s. Zij leven in een klein dorpje net buiten de hoofdstad en hebben een rustig leventje. Ze zien vaak slechte mensen toveren en denken dan waarom doen ze dat nou, maar zeggen niets. Al denkend dacht Sharita bij zichzelf Zwart is vast een van de goede mensen. Ze kon niet wachten om hem weer te zien.

 

 

Hoofdstuk 15. Zwart en zijn moeder

 

Binnen de zwarte magie gemeenschap leven een moeder en haar zoon. De moeder is een van de ervarenste in zwarte magie. Ze beheerst alle toverspellen, is een master in handmagie en kan met alle elementen werken. Haar naam is Gracie. Ze heeft twee liefdes, zwarte magie en haar zoon Zwart. Ze houdt van beide evenveel, maar later blijkt dat ze voor de zwarte magie kiest, als ze moet kiezen tussen haar zoon en de zwarte magie. Haar relatie met haar zoon is liefdevol. Soms lijkt het alsof het door Zwart komt dat ze leert om van iemand te houden. Elke dag is ze bezig met nieuwe handgebaren, nieuwe spreuken. Hetzelfde als bij de heksa´s gaat het toveren via handgebaren, spreuken en het gebruik van de aardse elementen. Toen Gracie jong was had ze een moeilijke jeugd. Haar vader was vaak op reis en haar moeder verwaarloosde haar. Hierdoor was Gracie vroeg volwassen en leerde al snel voor zichzelf zorgen. Op haar twintigste kreeg ze Zwart, de vader van Zwart was met de noorderzon vertrokken toen bleek dat ze zwanger was. Zwart werd geboren en Gracie voedde hem alleen op. Toen Zwart jong was leerde ze hem alles over de zwarte magie. Zwarte magie is iets dat je voelt en als je het niet voelt dan doe je iets niet goed. Ze leerde Zwart over van alles en nog wat. Zwart was in tegenstelling tot zijn moeder helemaal niet zo bezig met zwarte magie. Hij vond de geschiedenis waarin ze de oorlog hadden verloren tegen de heksa´s, vaak wreed en slecht. Hij had vaak medelijden met alle heksa´s die omgekomen waren tijdens deze oorlog. Natuurlijk zei hij dat niet tegen zijn fanatieke moeder die zweerde bij zwarte magie. Hij hield heel veel van zijn moeder, maar snapte haar obsessie met zwarte magie niet. Vaak als ze hem weer iets nieuws wilde leren, deed hij dat met tegenzin en zette een nep lach op om zijn moeder niet te kwetsen. Van jongs af aan vroeg Zwart zich af hoe het zou zijn om bij de heksa´s te leven. Hoe hun wereld eruit zag en wat ze op een dag deden. Hij probeerde soms met zijn beste vriend Damon erover te praten. Dan begon hij, hoe zou het zijn om bij de heksa´s te leven? Hoe zou het zijn om een heksa te zijn en om voor het goede te staan? Damon zei dan waar heb jij het over, je wordt toch niet een watje. Heksa´s zijn niks, laat het los. Zwart liep dan teleurgesteld weg en zei laat maar, je snapt het toch niet. Toch bleef er iets aan Zwart knagen. Diep in zijn hart wilde hij helemaal geen zwarte magie leren en staan voor het kwaad. Maar met een moeder als Gracie die leefde voor de zwarte magie was het behoorlijk moeilijk.

Maar waar bestaat zwarte magie uit? Vroeg Gracie tijdens een les aan Zwart. Ma ik weet het wel, we hebben spreuken en handgebaren. Daarnaast hebben we draken die ons bijstaan als er oorlog is. Heb je wel getraind met jou draak? Zwart was aarde. Zijn kracht was om door zwarte magie de aarde en alle elementen van de aarde te besturen en te gebruiken in gevechten. Maar ma, hoe lang is het nou geleden dat er oorlog is geweest. Dat is eeuwen terug, ik heb niet zoveel zin om dit te leren. De oorlog is lang geleden, maar ik hoorde laatst het hoofd van de zwarte magie spreken over een aankomende oorlog. En dan kunnen we die heksa´s laten boete voor wat ze ons hebben aangedaan. Wij kunnen niet naar het hiernamaals, wij kunnen geen beschermengelen krijgen en wij hebben geen goden. Snap je wel hoe erg dat is? Als we doodgaan dan verdwijnen we gewoon en zodra er weer een oorlog is gaan we de heksa´s dwingen om ons naar het hiernamaals te laten gaan. Als we ze martelen en onze spreuken op hen uitoefenen, dan zullen ze smeken dat we stoppen en dan is het, het tijdperk van de mens. Zwart vond het altijd moeilijk als zijn moeder zoveel haat had naar de heksa´s en haar boosheid kon hij moeilijk mee omgaan. Hij zei dan altijd maar gewoon, ja ja ma, maar heksa´s zijn niet zo slecht als je denkt. Niet slecht? We verdwijnen en worden vergeten, terwijl zij alles hebben. Ik snap je soms echt niet Zwart. Waar zit je met je hoofd? Heksa´s zijn slecht punt uit. Veel begrip bij zijn moeder had hij niet en als hij droomde om aan de andere kant van de oceaan te zijn, zei hij maar niets tegen zijn omgeving. Maar hoe leuk zou het zijn als hij een heksa ooit zou ontmoeten. Met de ontmoeting van Sharita kwam zijn droom uit.

In de jeugd van Zwart ging hij naar school bij zijn moeder. Elke keer als zijn moeder een boze spreuk liet zien en met haar handen een vuurbal maakte en afvuurde op de pop verderop, huiverde hij een beetje. Zoveel haat en zoveel pijn zag hij bij zijn moeder. Maar zijn moeder genoot van haar spreuken en na jaren oefenen was zij een master in zwarte magie. Iets dat ze ook wilde voor Zwart. Vanaf dat hij klein was vertelde ze hem verhalen over grote machtige aanhangers van de zwarte magie. Ze vertelden dan hoe ze in de oorlog zoveel heksa´s met hun handen en spreuken dood hadden gemaakt. Er hing in het stadhuis verschillende foto´s van deze mensen. Er ging een verhaal in de ronde over een machtige magiër. Zo werden ze genoemd de mensen die op deze manier toverden,  magiërs. Dani was  zo´n grote magiër. Samen met zijn draak beheerste hij alle elementen van de magie. Tijdens de oorlog met de heksa´s, had hij met de rotsenspreuk in totaal honderd heksa´s gedood in één keer. Hij had een rots op het slagveld weten te bewerken via zijn magie en uit 1 rots had hij een hele rij rotsen gemaakt die allemaal in een rij kwamen te staan en naar de heksa´s werd gegooid. De heksa´s hadden nog nooit zo´n grote spreuk gezien en waren niet voorbereid op dit geweld. Er stierven honderd heksa´s bij deze aanval. De verdediging van de heksa´s was een schild van bladeren, maar dit schild was te zwak. Toen bleek dat de zwarte magiërs niet gingen winnen zorgde Dani ervoor dat de mensen zich terugtrokken. Na de slag van de draken, was het duidelijk, ze moesten weg anders zouden de magiërs worden uitgeroeid. Snel gingen ze op hun draken en vlogen terug over de oceaan naar huis. Ondanks dat ze hadden verloren werden er heldenverhalen verteld over  de magiërs die het hadden overleefd. Iedereen vond het bij de mensen altijd geweldige verhalen. Zwart maakte het niet zoveel uit en zei dan altijd mompelend we hebben toch de strijd verloren. Als zijn moeder het hoorde zei ze niet zo doen Zwart, de magiërs die mee hebben gevochten in de oorlog zijn gewoonweg helden. En die horen geëerd te worden.

Bella was een vrouwelijke magiër. Ze beheerste de zwarte magie heel goed en volgens Gracie was zij een perfecte vrouw voor Zwart. Zij groeide samen met Zwart op, maar hij vond haar altijd vervelend en niet lief. Bella was verliefd op Zwart, maar ook zij zag dat hij haar niet wilde. Dat kwetste haar altijd erg en dan stortte ze zich weer op zwarte magie. Ondanks dat hij haar niet wilde, wilde zij zijn hart veroveren en laten zien dat ze wel de moeite waard was. Zwarte magie leek onder andere op voodoo. Met poppetjes en bindingen konden de magiërs heksa´s pijn doen vanaf een afstandje.

Als Bella erachter komt dat Zwart Sharita heeft ontmoet en haar leuk vindt, maakt ze een poppetje waarin ze steekt met spelden, waardoor Sharita pijn in haar lichaam krijgt. Zoe voelde zich een paar dagen niet goed, maar na drie dagen trok de pijn weg en besteedde ze er geen aandacht meer aan.

 

 

Hoofdstuk 16. Sharita en Zwart

In de tijd na hun ontmoeting zagen Sharita en Zwart elkaar elke dag bij de waterval. Ze spraken over van alles en nog wat en werden met de dag verliefder. Sharita vertelde alles over wie de heksa´s waren en een beetje geschiedia, zonder dat het saai werd. Zwart vertelde een beetje over zwarte magie en dat hij het eigenlijk helemaal niets vond. Sharita vertelde haar droom. In haar wereld leefden mensen en heksa´s samen en was er nooit oorlog. Zwart vond het prachtig en zei dat zou ik nou ook wel graag willen. Een wereld zonder oorlog en met vrede. Als deze oorlog voorbij is kunnen wij met zijn tweetjes iedereen laten zien dat er geen haat tussen ons hoeft te zijn. Wij zijn het grootste bewijs. Dat zou heel fijn zijn, maar de oorlog staat voor de deur en er is nog steeds zoveel haat. Ik zou wel heel graag met jullie mee willen vechten zei Zwart aarzelend. Misschien kan ik helpen, want ik weet hoe zwarte magiërs denken, mijn moeder is er eentje. Zo kan ik het een beetje goedmaken dat mensen je vriendin hebben gedood. Awh wat lief Zwart, dat zouden ik en de meiden heel fijn vinden. Zwart begon gelijk uit te leggen hoe magiërs vochten, hij hoefde alleen maar aan zijn moeder te denken. Het is vooral vanuit haat. Sharita was heel blij met de informatie en toen ze terug was bij Fay en Emma vertelde ze wat Zwart had verteld en paste daarop hun verdediging aan. Zij hadden door deze informatie heel veel meer kans om de oorlog te winnen.

 

 

Hoofdstuk 17. Oorlog

Zwart hield van zijn moeder, maar haar obsessie om de beste magiër van het land te worden vond hij altijd erg overdreven en niet nodig. Soms dacht hij dat ze meer van magie hield dan van hem. Zwart wil niet vechten voor het kwaad en vraagt zijn moeder de heksa´s te helpen door met hen te vechten. Er is weinig tijd en Zwart wil samen met Sharita vechten voor de heksa´s en het goed. Hij gaat een gesprek aan met zijn moeder, waarin hij haar vraagt om de heksa´s te helpen. Gracie is woedend, maar haar honger naar macht is te groot. Ze wil net zo´n held worden als Dani in de Middeleeuwen. Ze wuift Zwart weg en loopt woedend.

Fay en Emma waren in de strijd heldhaftig en sterk. Zij gingen samen in de strijd die bestond uit twee. Emma had altijd gedroomd over de oorlog en was zeer teleurgesteld toen ze zag dat oorlog vooral bestond uit haatgevoelens en heel veel doden en gewonden aan beide kanten. Haar droom om oorlog te voeren veranderde in een nachtmerrie toen ze zij aan zij met Fay aan het duelleren waren. De mensen tegen wie ze moesten vechten waren na hun aanval volledig uitgeschakeld. Ze waren niet dood, maar ernstig gewond. Na het vele oefenen met vuurballen maken met een moeilijk handgebaar, was het Emma gelukt om de beweging onder controle te krijgen. Dit samen met Fay. Emma en Fay waren zonder draak, zoals sommige duels gingen de draken zelf vechten tegen elkaar. Fay en Emma voelden zich samen sterk. Ze vulden elkaar aan. Zonder te hoeven na te denken maakte Emma vuurballen die met de wind van Fay hard werden gelanceerd op de magiërs. De magiërs beschermde zichzelf met blokken aarde, dat het vuur deed doven. Toen zij aan de beurt waren maakte ze van water een pijl en boog. De pijl kwam hard aan bij Emma, waardoor Fay even van slag was. Maar toen ze zagen dat het een schram was, herpakte ze zich en kwamen met een spreuk die de magiërs uitschakelden. Van vuur had Emma twee touwen gemaakt en die weer door de wind van Fay naar hun tegenstanders gevoerd werd. Het vuur ging door de verdediging heen, een schild van takken en grote wortels van bomen probeerde het vuur te doven, maar dat lukte niet. Het touw van Emma wikkelde zich om de magiërs heen en de twee moesten geblust worden met water, maar zaten onder de brandwonden. Al schreeuwend van de pijn, dropen ze af naar hun kamp. Ik vind het heel erg dat ze gewond zijn, maar wat zijn wij een team Fay, zei Emma vol adrenaline. Ja dat hebben we goed gedaan. We kunnen van het veld af en bijkomen. En zomaar uit het niets zei Fay kom je lieverd. Een beetje ongemakkelijk liep Emma met haar mee. Naar van al het geweld, maar heel blij met de kracht en liefde van Fay.

 

Gracie staat in de achterste rij bij de nieuwe oorlog met de heksa´s. Heel veel heksa´s zijn gekomen en hebben de reis over de oceaan gemaakt om mee te strijden in de nieuwe oorlog. De laatste rij van de zwarte magiërs zijn het sterkste, net zoals bij de heksa´s de laatste rij de sterkste zijn. Als Sharita en Gracie tegenover elkaar staan begint de oorlog pas echt. Gracie roept boos naar Sharita, je hebt mijn zoon verpest. Hij vind heksa´s helemaal geweldig. Je hebt hem gehypnotiseerd met je heksaerij. Ik ga je dood maken en zodra je dood bent komt Zwart terug naar huis. Zwart probeerde zijn moeder nog tot rust te brengen, met ma het hoeft niet zo. Kies voor mij en niet voor de zwarte magie. Het maakt niet uit wat je zegt Zwart jij hebt je keuze gemaakt en verraad mij door nu te vechten bij de heksa´s. Sharita was degene die het tegen Gracie moest opnemen. Ze stonden klaar. Dit was het moment in de oorlog dat heksa en mens het alleen tegen elkaar moesten opnemen. Dat was altijd in het midden van de strijd. Iedereen ging achteruit en Gracie en Sharita stonden klaar om te duelleren. Voordat Gracie iets kon doen sprak Sharita zacht en liefdevol, mag ik de elementen van de aarde gebruiken? Sharita was eigenlijk aarde, maar Luna had haar ook geleerd de elementen bij elkaar te gebruiken. Als Sharita een spreuk uitspreekt, waarin ze aarde, water, vuur en wind gebruikt ontstaat er een hele grote tornado. Deze tornado van de wind neemt het vuur mee aan de onderkant van de tornado. Aan de bovenkant ontstonden er messen van water en uit de tornado werden er blokken van aarde uit de tornado geschoten richting Gracie. De tornado zweefde razendsnel over het slagveld en voordat Gracie iets terug kon doen werd ze geraakt en stierf ze voor de ogen van haar zoon Zwart. Zwart schreeuwde, waarom moest je dan ook kiezen voor de magie en niet voor mij. Maar lieve ma, ik hou wel van je, rust zacht. De zwarte magiërs waren verbaasd over de kracht van de heksa´s. De heksa´s waren woedend dat het weer oorlog was en ze waren sterker dan ooit. De laatste rij magiërs overlegde met elkaar en trokken zich terug.

De heksa´s trokken zich ook terug. Zoveel doden en waarom? zei Sharita. Ik leg het je nog wel een keer uit waarom er zoveel haat is vanuit de magiërs zei Zwart. Het heeft te maken met dat hun niet in het hiernamaals kunnen komen en heksa´s wel. Sharita keek verdrietig, maar daar kunnen wij helemaal niets aan doen. Dat staat buiten onze macht. Het universum heeft besloten om mensen niet meer toe te laten na alle gruwelen van de oorlog in de Middeleeuwen. De mensen hebben het aan zichzelf te wijden en aan alle haat die ze hebben.

Ik wil iets met je overleggen. We zijn zoveel mensen kwijtgeraakt, waaronder Haily. Ze werd doodgeschoten door een boogschutter die zwarte magie aanhangt. Ik heb er zo ontzettend veel verdriet van en nu jij met jouw moeder. Jouw moeder is nu ook gestorven en zal verdwijnen. Zoveel leed en zoveel pijn. Ik wil eigenlijk morgen met de overige zwarte magiërs gaan praten. Ik vind dat we samen moeten leven en een maatschappij met zijn allen moeten beginnen. Ik heb hier al heel lang ideeën over. Ik weet nu dat er ook goede magiërs zijn zoals jij Zwart. Ik wil morgen alleen op mijn draak naar de overkant van het veld vliegen en het idee vertellen. Ik wil gewoon niet dat er nog meer doden vallen en ik heb het idee dat Haily mij hierbij steunt. Er is hier een meertje dichtbij en ik heb haar om hulp gevraagd. Het water kwam aan twee kanten omhoog en liet zien dat we allemaal gelijk zijn. Zij werken met de elementen van de aarde, maar wij ook. Er zijn zoveel overeenkomsten tussen ons. Als ze de haat achter zich kunnen laten en ik kan vertellen dat het niet aan ons is dat ze niet in het hiernamaals kunnen komen, misschien dat ze dan luisteren. Ze zijn meer mensen kwijt dan wij heksa´s. Lieve Sharita, ik weet het niet. De haat die mijn moeder had naar de heksa´s, hebben heel veel magiërs. Ik wil niet dat je alleen gaat. Ja maar als ik met een groep ga, zullen ze mij aanvallen. Ik ga wel met je mee, als je dat goed vindt. Ik weet het niet Zwart, straks overkomt jou iets en dat kan ik niet aan. Ik laat je niet alleen gaan, dus we doen het samen of niet. Ok, dan gaan we samen vroeg voordat iedereen wakker is.

 

 

 

Hoofdstuk 18. Leven na de dood

Sharita wist niet meer wat ze moest doen. Normaal gesproken zou ze advies vragen aan Haily, maar die was gestorven. Het verdriet overmande haar en dichtbij het slagveld was een meertje. Ze liep er heen en ging bij het water zitten. Er was een klein strandje bij waar ze met haar voeten pootje ging baaien. Haily waar ben je nou? Er is zoveel haat en zoveel mensen en heksa´s zijn al gestorven. Ik kan je hulp echt gebruiken nu. Je was mijn beste vriendin. Ik kon altijd bij je terecht als ik ergens mee zat en nu ben je er niet meer. Ik mis je zo ontzettend erg. Ik weet dat je in het hiernamaals bent en met ons mee kijkt. Maar vandaag was afschuwelijk. Ik heb de moeder van Zwart moeten doden, omdat ze niet goed wilde zijn. Ik voel mij er zo rot over. Was je nou maar hier. Het water in het meer kreeg opeens een blauwe kleur met fonkelende lichte puntjes erin. Voor Sharita verscheen in het water een hart van water. Haily je bent er, ik weet dat jij dit bent. Wat ben ik blij dat ik iets van je hoor. Alle heksa´s wisten dat als een heksa doodgaat ze eventueel beschermengelen konden worden. Sharita hoopte dat Haily die van haar werd en haar zou helpen. Net nu ze de moed had verloren kreeg ze een teken van Haily. Na het hart verscheen er een ster van water. Het zag er zo mooi uit en Sharita begreep dat Haily wilde zeggen dat ze in het hiernamaals was. Wat moet ik nou met deze oorlog? Iedereen is moe van alle slachtoffers en niemand van de heksa´s wil nog vechten. Nadat Sharita dit gezegd had veranderde het water in twee bogen die even groot waren. Sharita probeerde te raden wat Haily bedoelde. Twee grote cirkels, die even gelijk aan elkaar zijn. De ene cirkel was zwartachtig en de andere cirkel had allemaal lichtjes binnenin. Sharita snapte dat de ene cirkel de mensen waren en de andere cirkel de heksa´s. Het water bewoog zo dat de cirkels elkaar overlapten. Ze kwamen nader tot elkaar. Sharita snapte wat Haily bedoelde, maar wist niet hoe ze dit moest doen. Heksa en mens moesten samenkomen. Ik wilde je nog vertellen over een droom die ik heb gehad. Ik heb gedroomd over een wereld waar mens en heksa samen leefden en er geen oorlog en haat was. Ik was te druk met de reis en toen ging jij onverwachts dood en kon ik het je niet vertellen. Maar jouw idee is ook mijn idee. In die wereld was alleen maar liefde en werkten heksa´s en mensen samen. In mijn droom kregen heksa´s en mensen ook kinderen, die de verschillen overbrugden. Er ontstonden half heksa´s die vroeger mensen waren geweest en nu witte magie konden. Lieve Haily bedankt voor je waterwoorden. Ik heb weer hoop, alhoewel ik niet weet hoe ik dit voor elkaar ga krijgen. Maar als het jouw advies is gaat het vast goedkomen. Ze wilden het water omhelsen, maar toen ze dat deed werd ze nat. Dat bleek niet zo´n goed idee te zijn. Met natte kleren liep ze terug naar Fay en Emma. Wat is er met jou gebeurd, je bent zeiknat? Ik heb met Haily gepraat. Het was prachtig, via het water heeft ze tot mij gesproken en kwam ze met een idee. Heksa en mens samen in één maatschappij. We zitten midden in een oorlog zei Emma. Denk je echt dat dat gaat lukken? Zei Fay. Ik ga erover nadenken en dan kom ik met een plan zei Sharita nog een beetje verward van de water ontmoeting met Haily. Maar Haily is bij ons. Ik voel haar heel dichtbij mij. Ik ben blij voor je, misschien is ze wel jouw beschermengel geworden in het hiernamaals zei Emma. Ja dat zou heel mooi zijn zei Sharita.

 

 

Hoofdstuk 19.Vrede

De volgende ochtend stappen Zwart en Sharita op hun draken en vliegen de afstand van het veld naar de andere kant. De bewakers van hun kamp schrikken en willen zich verdedigen en aanvallen. Sharita geeft een liefdevol gebaar naar de bewakers en zegt rustig ik wil graag met de machtigste magiër praten. Ik kom in vrede. Even twijfelen de bewakers, maar Sharita en Zwart zitten op hun draak en kunnen elk moment aanvallen en dan zullen ze sterven. Ze besluiten dus te luisteren naar Sharita en halen de machtigste magiër. Ik lag te slapen, waarom maak je mij nu wakker. Over een aantal uur gaan we weer in de aanval. Die heksa´s moeten dood. Sharita en Zwart hoorde wat de magiër zei en begonnen een beetje ongemakkelijk te worden. Misschien wordt het niets Zwart, maar ik ga het toch proberen. De magiër keek verschrikt op naar Sharita en Zwart, maar ook hij wist dat als de draken zouden aanvallen hij dood zou gaan. Ik weet dat er oorlog is begon Sharita, maar ik wil jullie vragen om te stoppen met de haat. Wij heksa´s kunnen er niets aan doen dat mensen niet naar het hiernamaals gaan. Wezens in het universum hebben dit besloten na de ramp van de Middeleeuwen. Na gister zijn er alweer zoveel doden gevallen. Ik wil jullie vragen om vrede te sluiten. Als jullie meer wisten over wie de heksa´s zijn, dan zou er geen oorlog zijn. Wij willen het beste voor iedereen mens en heksa. Gister is de moeder van Zwart doodgegaan. Zij is gestorven in haat en pijn. Wij zijn sterker en we zullen winnen. Ik heb een droom gehad waarin iedereen mens en heksa samenleven alsof ze vrienden en familie zijn. De magiër wist niet goed wat hij hierop moest zeggen behalve, dus jullie kunnen er niets aan doen dat wij niet naar het hiernamaals gaan en ook geen beschermengelen en goden hebben. Ik wil je heel graag geloven, maar er zijn zoveel magiërs die de heksa´s haten. Daarom ben ik ook naar jou toegekomen de machtigste magiër. Als jullie willen blijven leven dan zullen wij jullie accepteren in ons land en dan kunnen er aan beide kanten van de oceaan mens en heksa samenleven. Jullie mogen witte magie leren en dan wordt zwarte magie voor eens en altijd weggedaan. Ik weet het niet zei Eric de machtigste magiër. Je hebt niet echt een keuze zei Sharita rustig. Als jullie doorgaan met oorlog voeren zullen jullie verliezen en doodgaan. Heksa´s zijn goed in het hart, maar als er oorlog is moeten we alles op alles zetten om te overleven. Heksa´s worden al zo lang door de mensen gehaat. Dat moet veranderen. Als de misvatting over het hiernamaals doordringt bij jullie hoeven jullie niet meer te vechten. Leg jullie wapens en spreuken weg. Ik hoop dat jullie op ons voorstel ingaan. Als dat zo is, dan staan jullie over een uur op het veld en leggen jullie wapens weg en hijsen deze witte vlag. Sharita pakt een witte vlag die ze achter haar schuil had gehouden. Ze geeft hem aan Eric. Ik hoop dat jullie het goede doen en voor het licht kiezen. Sharita en Zwart vlogen weg met een soort van gerust hart. Ze hadden hoop, maar wisten niet of de haat van de magiërs te groot was om de oorlog te laten stoppen. Ze gingen terug naar hun kamp waar ze de rest van de heksa´s vertelden wat ze hadden gedaan. Ben je helemaal alleen daar naartoe gegaan? Je had wel dood kunnen gaan. Nee Zwart was mee. Ik heb ze beloofd dat als ze de oorlog eindigen, dat we een maatschappij gaan maken van mens en heksa. Waarin iedereen samenleeft en van elkaar leert houden. Wat zeiden sommige heksa´s. Zij hebben zoveel haat, dat willen ze nooit. Nee dat is niet waar. Kijk maar naar Zwart. Hij is het voorbeeld dat het kan. Maar Zwart is anders hij is lief en aardig. Heel anders dan die machtige magiërs die zwarte magie aanhangen. Nee dat is niet waar. Als ze zich niet overgeven over een uur begint de oorlog opnieuw en dan sterven alle magiërs. Dit is mijn besluit. Ik heb gister de vier elementen moeten gebruiken op Gracie, de moeder van Zwart. Er is te veel verdriet en pijn. Ik heb Haily om hulp gevraagd en het water sprak tot mij dat iedereen gelijk is en dat we samen moeten leven met elkaar om een betere wereld zonder haat te maken. Ik hoop zo dat ze luisteren, want anders wordt het de Middeleeuwen overnieuw, maar dan zullen er meer doden vallen bij hen. Nog twintig minuten en dan zullen we zien of ze de witte vlag laten zien. De volgende minuten wachtten iedereen spannend af. De meeste waren zenuwachtig, maar hoop op een nieuwe wereld zorgde voor rust. De twintig minuten waren om en de heksa´s keerden terug naar het veld. Er was niets te zien. Er waren geen magiërs en was niemand. Wat erg, ze willen liever oorlog. Ik wist het ze zitten zo vol haat. Sharita zei niets en de heksa´s liepen weg om zich klaar te maken voor de tweede dag in de oorlog. Net op het moment dat Zwart en Sharita wilden weggaan, zagen ze alle magiërs op hun draken. Het zag er dreigend uit, maar uit het niets haalde Eric de witte vlag achter zijn rug vandaan en gaf hem aan zijn draak die hem in de grond stak. Het was even stil en niemand durfde te ademen. Sharita zuchtte opgelucht en zwaaide vol liefde terug naar Eric. De magiërs hebben geluisterd, het wordt dus geen oorlog zei Zwart blij. En nu? Laten we vrede sluiten en rustig aan plannen gaan maken voor de nieuwe samenleving heksa en mens.

 

Na de strijd op het slagveld ontdekt Sharita  dat er heksa´s gevangen worden gehouden zonder handen in de hoofdstad van de mensen. Ze waren twintig jaar geleden ontvoerd uit Heksaeria op een afschuwelijke manier. Zwart vertelde dit tegen Sharita , misschien zitten er heksa´s bij die jullie kennen? Dit bericht gaf Sharita  een klein beetje hoop. Zou het waar zijn? Zouden ze nog leven? Zwart bracht Sharita  naar de toren waarin de mensen de heksa´s gevangen hielden. Sharita  kende haar ouders alleen van foto´s en verhalen van Luna. Maar ze wist precies hoe ze eruit zagen. De eerste tien cellen zag ze niemand die op haar familie leek. Maar bij de veertiende cel zag ze een ouder stel ingekrompen tegen elkaar aanzitten. Ze hadden geen handen. Mama, papa zijn jullie het? Ze keken op en voor het eerst na twintig jaar zagen ze hun dochter Sharita  weer terug. Sharita , ben jij dat zei Lara blij en verrast. Onze dochter, oh onze dochter riep Lara vol energie. Ben jij het echt Sharita ? zei Peter vragend en liefdevol. Zwart deed de cel open en Sharita  stormde op haar ouders af en gaf ze een innige knuffel. Je bent het echt, je bent het echt zei Lara zachtjes. Ik dacht dat ik je nooit meer zou zien lieve Sharita . Maar je bent het en je bent volwassen. Zo mooi en lang en je hebt nog steeds het prachtige zwart haar. Peter zijn we gered? Droom ik, zei Lara verward. Nee lieverd ik denk dat de nieuwe oorlog is beëindigd. Zwart stond voor de cel ontroerend naar de drie heksa´s te kijken. En wie is dit zei Peter vragend. Is dit jouw geliefde? Zwart is een magiër, maar hij is goed in zijn hart. Ik heb hem een jaar geleden leren kennen. Ik vertel jullie nog wel een keer het hele verhaal als we rustig in Heksaeria zijn, thuis. Oh thuis wat verlang ik daar naar. Zwart schreeuwde luid in de toren, alle heksa´s zijn vrij, de mens heeft vrede gesloten met de heksa´s. Er klonk een blij gejuich en Zwart liep verder om de rest van de cellen open te maken. Lieve Sharita , ik had je zo graag willen laten weten dat we nog leefden, maar de zwarte magiërs hebben onze handen afgesneden, waardoor we geen magie ooit nog kunnen gebruiken. Ik heb zo ontzettend gehuild toen ze dat deden, nooit meer toveren. Lara en Peter lieten hun stompjes zien. Lieve mama en papa zodra we uit deze toren komen, heb ik wel een oplossing. De overige gevangenen, Zwart, Sharita  en haar ouders liepen langzaam naar buiten. Eenmaal buiten pakte Sharita  een stukje aarde en gaf het aan haar ouders. Eet maar, het zal je goed doen. Voorzichtig aten ze een stukje, dat ook bij haar ouders weer heerlijk smaakten. Nu hebben jullie een stukje van mij in jullie. Ik ben namelijk een heksa van de alle elementen, maar vooral aarde. Wow lieverd een aarde vrouw, wie had dat gedacht mijn kleine Sharita  omgetoverd tot een heksa van alle elementen. Maar het mooiste moet nog komen, jullie hebben een stukje gegeten en ik ben nu een onderdeel van jullie. Let op, ze maakte kleine en grote handgebaren en zei aarde ik vraag aan jou mag ik nieuwe handen voor mijn ouders. Uit het niets kwamen er uit de stompjes stevige wortels. Deze boomwortels leken op het geraamte en met kleine bladeren die weer uit de wortels kwamen ontstonden er wortelhanden. Het is misschien niet wat het was, zei Sharita , maar het is beter dan niets. De wortelhanden zullen jullie het gemak geven van echte handen. Ik vind het vreselijk dat jullie geen magie kunnen beoefenen en uitvoeren, maar misschien helpen deze handen een beetje tegen het verdriet. Met tranen in de ogen keken Lara en Peter naar hun volwassen dochter. We zijn trots op je. Dankjewel lieve Sharita  zeiden de twee in koor, blij met hun nieuwe handen.

 

Hoofdstuk 20. Heksa en Mens

De mensen hadden besloten om zwarte magie voorgoed weg te doen. Van alle heksa´s hoorden ze dat witte magie veel leuker en liever was. De droom van Sharita kwam uit. Alle mensen gingen met de rest van de heksa´s naar de andere kant van de oceaan naar Heksairia. Hier leerden ze alles over heksa´s en ontstonden er half heksa´s. Dat waren mensen die witte magie leerden gebruiken. Sharita was heel blij met haar ouders en zij kregen ook een huisje in het heksadorp. Zwart was één van de mensen die mee was gekomen en na drie jaar samen te zijn geweest vroeg hij Sharita ten huwelijk. Sharita volgde in de voetsporen van Luna en kreeg haar eigen spirituele winkeltje waar ze heksa´s en mensen hielp. Na wat ze had gedaan voor mens en heksa ging Sharita de geschiedenis in als heldin voor beide mens en heksa.

Sharita en Zwart kregen een kindje dat een half heksa was. Hun dochtertje Savannah was één van de eerste kinderen uit een gemengd huwelijk tussen mens en heksa. Er zouden nog veel meer kinderen komen. De Utopia waar Sharita van had gedroomd was nu waarheid en iedereen leefden nog lang en gelukkig samen.

Het volgende deel hier