Aardana

Cruella moet nog geboren worden. Zij zit niet in deze miniserie. Aan het einde van de film wordt Cruella geboren. Haar moeder is Mabe en voordat zij doodgaat krijgt ze Cruella in het geheim. Je ziet een babytje met duivelse horentjes. Een liefdevol echtpaar vindt haar en voedt haar op. Cruella vernietigd hun later als ze zestien is. CRuella heeft ook gehoord dat Sharita groots gaat worden en besluit om haar leven te verpesten en haar te martelen.

 

The old lady vertelt Sharita dat ze grootse dingen gaat doen als ze ouder is. Het is jouw lot, serena. Maar wat ga ik dan doen? Nobody knows but you will find out when you´re older. In elk leven vertelt de old lady dit tegen Sharita en haar soulmates. Maar niemand weet wat. Iedereen voelt dat het groot is, maar wat weet niemand. Sharita is liefdevol opstandig en wil vaak niets weten over haar serena. Totdat de derde wereldoorlog voorbij is en blijkt dat alle zielen willen dat ze Koningin van alles wordt.  Het visioen is dat ze een koningin wordt en het kwaad voorgoed verdwenen is. Zwart is haar koning en met hem gaat ze regeren. 

 

Hoofdstuk 1. De geschiedia van de magie

In een tijd hier ver vandaan leefden er heksa´s. Zij waren één met de natuur en de dieren. De heksa´s leerden om witte magie te gebruiken, zodat ze konden toveren en het leven makkelijker zou worden. Na miljoenen jaren alleen met de natuur en de dieren te zijn geweest, kwamen er door revolutie mensen. Zij ontstonden vanuit de apen. Nadat de mensen een beschaving kregen, werden ze jaloers op de heksa´s. Ze wilden net als hen kunnen toveren, maar het universum vond dat geen goed idee en gaf de mensen niets. De mensen waren boos op de heksa´s en na jaren oefenen en rituelen uitvoeren, ontstond er zwarte magie. Een magie die duister en slecht was. De heksa´s hadden alleen goede en witte magie. De zwarte en witte magie kwam tegenover elkaar te staan. De heksa´s moesten om de zoveel tijd de mensen verslaan met witte magie, anders zou de aarde zwart worden. Heksa´s hielden alles bij van hun magie in boeken en zo kwam het dat elke keer het goede won. De ergste oorlog was driehonderd jaar terug. De mensen met hun zwarte magie hadden bijna gewonnen. Door grootouders van Luna werd de oorlog gestopt. Het werd een legende en voor driehonderd jaar was er vrede in de wereld. In de geschiedenisboeken werd deze oorlog de slag van de draken genoemd. De draken samen met de mensa´s hadden deze afschuwelijke oorlog gewonnen.

Maar wie zijn Heksa´s eigenlijk? Ik zal het je vertellen. Heksen kent iedereen, maar heksa´s zijn een vak apart. Heksa´s zijn sterker dan heksen en hebben een eigen geschiedenis. Ze zijn altijd goed in het hart en zijn niet zoals heksen slecht. Heksen zijn van het kwaad en heksa´s zijn van het goed. Maar dit verhaal gaat over heksa´s.

Heksa´s werken heel erg samen met de elementen aarde, water, vuur en wind.. Elke heksa heeft een eigen gaven. Als je aarde was kon je met de aarde praten, takken, bomen, insecten en dieren. Vuur heksa´s ontstonden om warmte te geven met hun vuur, maar ook om gevaar te bestrijden. Draken zijn al veel ouder dan heksa´s en voordat wij erop reden, leefden ze vrij in de natuur en waren ze wild. Draken beschermde de aarde. Net als de elementen waren er ook verschillende draken. De één spuwde water, de ander spuwde vuur, een ander kon wind uitblazen tot tornado´s en de vierde soort kon in samenwerking met elementen van de aarde bomen verplaatsen en aardbevingen oproepen. Over draken heb ik ook heel veel te vertellen, maar daar kom ik later op terug.

Vroeger droegen heksa´s een puntmuts, maar nu dragen alle heksa´s hun haar los en sommige doen er een bloemenkrans in. Een puntmuts is achterhaald en vindt niemand meer mooi. Tegenwoordig zijn de heksa´s trots op hun haren en laten het graag zien. Heksa´s zijn bijzondere wezens. Het zijn geen mensen, maar prachtige wezens geschonken door de godinnen Serena en Venely. Deze twee godinnen wilde iets moois aan de aarde geven. Als cadeautje creëerden ze heksa´s die de aarde konden beschermen. De heksa´s konden gelijk al toveren, om zo hun levensmissie makkelijker te maken, maar waar de godinnen geen rekening mee hadden gehouden was de revolutie. Na jaren alleen op de aarde te zijn geweest, ontstonden er uit apen mensen. Het mensenras was slecht en wilde net zo kunnen toveren als de heksa´s. Ze werden jaloers en bedachten zwarte magie. Er zijn maar een aantal mensen die goed zijn, maar dat zijn er zo weinig en op twee handen te tellen.
Heksa´s daarentegen zijn altijd puur, lief, zorgzaam en zien er fascinerend uit. In de middeleeuwen was er oorlog en zijn veel heksa´s doodgegaan, door mensen. Zij werden verbrand op de brandstapel, mensen die zwarte magie aanhingen zorgde ervoor dat heel veel heksa´s doodgingen door vuur. De heksa´s waren niet sterk genoeg, maar samen met de draken is het gelukt om de mensen te verdringen naar een land aan de andere kant van de oceaan. Heksa´s kunnen dus toveren en gebruiken hun toverkunst voor het goede. Zoals eerder gezegd zijn er vijf soorten heksa´s. Vuurheksa´s, windheksa´s, waterheksa´s, aardeheksa´s en heksa´s die alle elementen beheersen. Heksa´s die alle elementen beheersen daar zijn er maar weinig van. Heksa´s kunnen mannen of vrouwen zijn. In de geschiedenis van de heksa´s zijn er ook heel veel goede lieve mannen die oorlogen stopte en met hun wijsheid de wereld beschermden.

Draken gaan al eeuwen terug. Met hen is de magie begonnen. De draken ontstonden uit de bron van goedheid. Zij werden gecreëerd door het hiernamaals om de aarde en de wereld te beschermen. Deze wezens hadden een puur hart en moesten het kwaad in de wereld beschermen. Sommige dieren waren jaloers op de draken en zij kregen woede naar deze prachtige wezens. Ze wilden hun vernietigen, vooral bij de apen ontstonden er kwade apen. Deze apen werden door de evolutie mensen met haat. Uit de kwade apen ontstonden mensen die net als de apen jaloers waren op de draken en hun goedheid. Het hiernamaals moest ingrijpen en zo ontstonden er heksa´s. Uit pluisjes die rondzweefden op de aarde ontstonden de eerste heksa´s. Deze heksa´s waren één met de draken. De draken die wild waren, werden tam en leerden met de heksa´s omgaan. De heksa´s leerden de draken om iemand uit te kiezen en hun hart te verbinden aan het hart van de heksa die zij uitkozen. Samen met de heksa´s verdedigden zij de wereld tegen kwade mensen. De mensen wilden zich verdedigen en door een fout in het hiernamaals ontstond er zwarte magie. De zwarte magie was ontstaan in een grot met vuur. Mensen deden hier net zo lang rituelen totdat er een donkere cirkel ontstond boven het vuur. Deze cirkel verdween in de mensen die daar stonden en vanaf dat moment konden mensen leren omgaan met zwarte magie. Het kleine clubje van mensen waar de zwarte magie in was gegaan, zorgde ervoor dat de mensen magie konden voelen. Hun jaloezie zorgde ervoor dat deze magie duister en donker was. Iedereen die vervolgens wilde leren hoe zwarte magie in elkaar zat werd getroffen door een haat naar heksa´s en mensa´s. Voor de mensen hield het hier niet op, ze wilden net als de heksa´s draken hebben die ze dingen konden leren. De mensen keken af van de heksa´s en leerden over de vier elementen water, vuur, wind en aarde. Ze gingen net zo lang door met rituelen totdat er twee kleine draakjes voor hen verscheen. Een mannetje en een vrouwtje. Deze draken lieten ze kinderen maken en heel snel was er een kudde draken die ze konden gebruiken in combinatie met hun zwarte magie. Niemand weet waarom de draakjes verschenen en de heksa´s snappen tot op de dag van vandaag niet. De mensen hadden nu draken en magie aan hun kant staan. Heel snel daarna kondigden ze de oorlog aan, aan de heksa´s aan de overkant van de oceaan. Zwarte magiërs reisden af naar Heksaeria en ontvoerden heksa´s uit hun woonplaats en verbranden ze in de bossen. De heksa´s waren hier niet op voorbereid en velen van hen stierven door het vuur. Dit was het begin van de oorlog. De heksa´s wisten dat ze iets moesten doen, anders zouden ze allemaal worden verbrand. Met een leger van heksa´s en draken vlogen ze over de oceaan en op het slagveld van Heksa en Mens, zo werd het genoemd in de geschiedenisboeken, gingen heksa´s, draken, duistere mensen en zwarte magiërs elkaar te lijf. Na vijf dagen gestreden te hebben was de helft van de heksa´s dood en konden ze de pijn niet meer verdragen. Een van de heksa´s Lucia, deed een spreuk waardoor meer dan de helft van de magiërs doodging en ze per direct het veld verlieten en terugtrokken naar hun steden. Het is tot op de dag van vandaag niet bekend welke spreuk Lucia deed, maar het had te maken met alle elementen aarde, water, wind en vuur. Later doet Sharita dezelfde spreuk bij Mabe. Haar intuïtie en de lessen van Luna zorgen ervoor dat ze de juiste spreuk op het juiste moment kent.

 

Heksa´s leven samen in een dorp. In ons land Heksaeria zijn heel veel heksa´sdorpen waar heksa´s samen leven met hun draken. Al driehonderd jaar was er vrede na de laatste oorlog. Onze draken leefden vredig tussen ons en er was geen kwaad. Sharita werd geboren en over haar gaat dit verhaal. Toen zij tweeëntwintig was ontstond er  opnieuw een dreiging vanuit de mensen. Een vrouw Mabe beheerste de zwarte magie en had vanaf jongs af aan een haar zoon, opgeleid die de nieuwe leider moest worden en de wereld moest veroveren. Door Mabe kwamen er steeds meer aanhangers van de zwarte magie. Zwart en Sharita waren elkaars tegenpolen en Sharita’s lotsbestemming was om Zwart te verslaan en de zwarte magie voor altijd te vernietigen. Maar ik loop op de gebeurtenissen vooruit. Ik zal jullie eerst iets meer vertellen over Sharita.

Hoofdstuk 2. Sharita

 

Sharita is een impulsief meisje met zwarte haren en blauwe oplichtende ogen. Ze heeft een prachtige huid en iedereen vindt haar mooi. Ze is niet groot, maar ook niet klein. Zij groeit op bij Luna en de winkel, omdat haar ouders verdwenen zijn. Toen Sharita een baby was, gingen haar ouders op onderSharita k uit naar kwade krachten in het noorden van het land. Ze zijn nooit teruggekomen van deze reis en niemand weet wat er met hun is gebeurd. Sharita bleef alleen achter en Luna haar peetmoeder nam haar onder haar hoede en voedde haar op. Ze leerde haar alles over een heksa zijn en wat daarbij komt kijken. Sharita beheerst net als Luna alle elementen. Maar voordat het zover was moest ze eerst lessen volgen bij haar peetmoeder om net zo sterk te worden als haar. Sharita kreeg vier privélessen van Luna en na deze lessen zou ze alle elementen kunnen gebruiken.

Eén van de eerste lessen die Sharita  kreeg was het element aarde onder controle krijgen. Luna leerde haar om te praten met bomen, alle dieren waaronder insecten en rotsen. Eigenlijk alles wat te maken had met de aarde daar kon Luna mee praten. Ze wilde dit ook aan Sharita leren. Als de aarde achter je staat kun je heel veel bereiken, legde Luna uit. Als Luna Sharita een keertje meeneemt naar het betoverende bos achter het dorp, laat Luna zien wat Sharita allemaal kan doen met dit element.

In het bos zijn bomen, planten een waterval en rotsen. Kijk Sharita als je met iets van de aarde wilt praten, doe je het zo. Je zegt driemaal aarde, aarde, aarde kom naar mij toe. Bescherm mij. Ik wil met je praten en ik ben je dankbaar dat ik leef. Luna maakt een handgebaar en laat een aantal rotsjes, takken en op de grond gevallen bladeren omhoog in de lucht zweven. Als de mensen weer zwarte magie tegen ons gebruiken, dan kan je de aarde vragen om te helpen. Van deze rotsjes, bladeren en takken kun je wapens maken. Maar je moet altijd eerst vragen of je ze mag gebruiken in een gevecht. Degene die willen vechten zullen blijven hangen in de lucht en die kan je gebruiken om de tegenstanders te verslaan. Als er een oorlog is zal alles wat van de aarde is meewerken. Sharita deed Luna na en ze had snel door hoe het moest. Na een uurtje oefenen lukte het ook haar om bladeren, rotsjes en meer te laten zweven.

Een paar dagen later was het tijd voor het element water. Het einddoel was om een waterschild te maken. Ze waren naar het meertje in het bos gegaan en met dit water moest Sharita een schild maken. Eerst deed Luna het voor en een prachtig waterschild rees uit het water. Waterschilden zijn de sterkste schilden als je je wilt verdedigen, legde Luna uit. Water beschermt altijd en als je dit element onder de knie hebt dan kun je je heel goed verdedigen. Er komt niets door een waterschild heen en alles wat er tegenaan gaat valt neer. Sharita had hier wat meer moeite mee, maar na een tijdje lukte het haar om een klein schild te maken. Luna zei dat als ze haar handen anders gebruikte ze een groter schild kon maken. Na deze tip lukte het Sharita om een prachtig schild te maken en Luna was heel erg trots op haar. De dag liep ten einde en samen gingen ze tevreden terug naar het heksadorp.

De derde les ging over wind. Hier zijn handgebaren belangrijk, vertelt Luna. Als je deze handgebaren maakt, ze maakte een sierlijke handgebaar en zei wind wind wind mag ik je gebruiken voor witte magie? Terwijl ik het zie? Er kwam een windvlaag en Luna zorgde ervoor dat er een kleine tornado ontstond. Sharita keek verbaasd en was bang dat het haar niet zou lukken, maar toen ze het drie keer had geprobeerd, lukte het haar toch om een kleine tornado te maken met haar handen. Sharita was ontzettend blij en voldaan en de les kwam tot zijn einde.

 

 

De laatste les die Sharita kreeg was het element vuur. De les was dat ze een aantal takjes met handgebaren in de vlam stak. Luna vertelde dat het altijd handig was om vuur bij de hand te hebben. Ze zei vuur vuur vuur als je wilt kun je nu gaan branden, niet te ver tot aan de randen. Er ontstond een klein vuurtje. Luna doofde het vuur en zei tegen Sharita nu kan jij het proberen. In een keer lukte het Sharita om een vuurtje te maken en Luna zei dat ze vooruit ging. Als laatste wil ik dat we vuurballen gaan maken, dat is handig voor in een gevecht. Met een hand om draai ontstond er een vuurbal zwevend voor hen. Luna herhaalde haar beweging een aantal keer en Sharita deed haar na. Na zeven keer geprobeerd te hebben, ontstond er bij Sharita net zo´n grote vuurbal als bij Luna. Ze kreeg complimenten en alle lessen over de elementen zaten erop. Sharita kon nu aarde, vuur, water en wind gebruiken en oproepen. Ze was nu een ervaren heksa.

 

Hoofdstuk 3 De ouders van Sharita

De ouders van Sharita  Lara en Peter verdwenen toen Sharita  een baby was. Ze waren samen met een groepje heksa´s naar het noorden van Heksaeria afgereisd en dat is het laatste wat er van hen was vernomen. Het groepje van zes heksa´s waaronder drie vrouwelijke en drie mannelijke heksa´s gingen op onderzoek uit in het noorden. Het gerucht ging dat er  slechte mensen, zwarte magiërs, gezien waren in het noorden. Maar het was een gerucht en de ouders van Luna wilden samen met de andere vier heksa´s zeker weten dat het een gerucht was en niet de waarheid. Op de dag dat ze afscheid namen van de heksa´s in het dorp zei de moeder van Sharita , Lara, bezorgd tegen Luna als ons iets overkomt zul je dan voor Sharita  zorgen. Jij bent haar peetmoeder en ik wil zeker zijn dat mijn dochter opgroeit zonder zorgen. Ik heb een voorgevoel dat er meer aan de hand is als het gerucht. Ik vertrouw het niet, maar Peter, de vader van Sharita , wil altijd doen wat het beste is voor Heksaeria. Ik wil hem daarin steunen, maar als ons iets overkomt, wil jij dan voor onze kleine Sharita  zorgen? Luna antwoordde met tranen in haar ogen, natuurlijk lieve Lara. Je dochter is bij mij in goede handen en ik zal mijn uiterste best doen. Ik heb ook iets gezien in de toekomst, dat er meer aan de hand is. De zwarte magiërs haten heksa´s dus kijk goed uit. Het liefste wil ik dat jullie thuis blijven, maar ik snap Peter ook wel. Hij zit in de heksa´scommissie die altijd heel erg het land willen beschermen tegen het kwaad. De zes heksa´s stapten op hun draak en vlogen weg. In het noorden aangekomen, duurde het drie weken voordat de heksa´s de zwarte magiërs hadden gevonden. Ze hadden gesproken met heksa´s uit verschillende dorpjes en elk van hen zei dat er heksa´s aan het verdwijnen waren. Elke keer als ze naar een bos toe gingen om hout te verzamelen of positieve energie van de natuur wilde voelen, kwamen de heksa´s niet terug. In drie dorpjes was het hetzelfde. Lara en Peter wisten dat het fout zat. Toen ze eenmaal de zwarte magiërs gevonden hadden, volgden ze hen een paar dagen. Wat bleek is dat de magiërs heksa´s naar de bossen lokte. Ze zagen eruit als heksa´s uit het dorp, maar waren eigenlijk zwarte magiërs met een duister hart. Het erge van alles was niet eens dat ze bekenden heksa´s na deden. Nee in het bos gebeurde wat elke heksa vreselijk vindt. Ze werden levend verbrand met een prop in hun mond, zodat je ze niet zou horen schreeuwen. De bossen in Heksaeria waren groot en als de magiërs uit het zicht waren van de heksadorpen maakte ze van hout een podium met een plateau en plaatste de onschuldige heksa in het midden. In totaal waren er dertig heksa´s vermist en Lara, Peter en de de rest vreesden het ergste. Ze zijn levend verbrand huilde Lara zachtjes. Haar ogen stonden vol verdriet en tranen liepen langs haar wangen. Kom maar hier lieverd. Ze zijn in het hiernamaals en misschien zijn ze onze beschermengelen geworden. We moeten een plan bedenken. Met zijn zessen hadden ze bedacht om de magiërs te omringen en alleen maar spreuken op ze af te schieten. Hun draken stonden verderop in het bos, omdat ze anders te veel opvielen. Toen de magiërs weer een heksa wilden verbranden in een afgelegen stukje bos, kwamen de zes heksa´s tevoorschijn. Ze vuurden alle spreuken die ze kenden op de magiërs af. Maar niets bleek te helpen. De zwarte magie had zich zo ontwikkeld dat ze sterker waren dan de ouders van Sharita  en de vier andere heksa´s. Nu hebben we jullie. Jullie willen de held uithangen en de verbrandingen stoppen? Er stond nog steeds een heksa op het plateau te kijken naar de strijd en doodsbang dat ze alsnog levend verbrand zou worden. De magiërs toverden hele dikke touwen van planten om de zes heksa´s heen. Hun handen konden ze niet meer gebruiken, waardoor de spreuken van hen niet werkten. Als de handen van een heksa of magiër vastgebonden zitten of pijn hebben, dan kunnen ze niet toveren. Handen zijn het belangrijkste deel van het lichaam voor zowel heksa als mens. Vaak in oorlogen werden handen afgehakt, om de heksa of mens te laten stoppen met toveren. De zes heksa´s zaten vast. We nemen jullie mee naar ons land. De magiërs toverde een zakje en maakten de heksa´s zo klein als je pink van je hand en stopten de heksa´s in het zakje. Voordat ze weggingen staken ze de heksa die nog steeds hartstikke bang was in brand. De ouders van Sharita  en het clubje werd meegenomen naar het mensenland aan de andere kant van de oceaan. Niemand wist wat er was gebeurd in het bos. Niemand had iets gezien en de enige getuige was een heksa die verbrand werd en naar het hiernamaals toe was gegaan. Luna bleef achter met de kleine Sharita . Na maanden te hebben gewacht op Lara, Peter en de rest hielden ze een begrafenisceremonie waar de heksa´s werden herdacht. Ze kregen ieder een steen met hun naam erop en de tekst zo moedig als een heksa, zo liefdevol als de bron. De heksa´s geloofden dat zij waren ontstaan uit een bron van liefde en licht. Deze energie zorgde ervoor dat de pluisjes eeuwen geleden zich konden omtoveren tot heksa´s.

 

Hoofdstuk 3. Luna

Luna is een ervaren heksa en beheerst alle elementen van de aarde. Ze heeft alle vier de krachten onder controles en kent alle spreuken van het goede uit haar hoofd. Vuur, water, wind en aarde begeleiden haar op haar reis als heksa in deze wereld. Luna heeft een spiritueel winkeltje Luna´s kaarsje waar ze mensen helpt met inzichten te krijgen in de toekomst en als ze ergens in vastlopen dan helpt ze hen met een reading te geven en moed in te praten. Ze is een lieve vrouw in de veertig en begeleid jonge heksa´sjes met hun krachten te ontwikkelen. Als ze niet in het winkeltje staat geeft ze les en in de avond doet ze dan nog de readings. Een druk bestaan heeft ze, maar ze vindt het niet erg, zolang als ze maar mensen kan helpen met haar gegeven krachten. Luna gelooft dat het hiernamaals haar zoveel krachten heeft gegeven om heksa´s te helpen. Luna doet nooit iets voor macht, ze doet alles vanuit de liefde. Geld maakt haar niet uit en als heksa´s geen geld hebben voor een reading geeft ze er altijd eentje gratis. Luna hield altijd erg  van ruilen. Als een heksa geen geld heeft, vraagt ze altijd wat kan je missen en ruilt dan eten, spulletjes of een lekker gezond sapje voor een spirituele ingeving.

Luna heeft een huisje in het heksadorp. Het huisje wordt ook gebruikt als spiritueel winkeltje. Zij en Sharita wonen en slapen in dit warme huisje. Het ziet eruit als een toverbron. Er zijn heel veel kaarsjes, wierrook en boeken over de geschiedenis van de magie. Het is er knus en gezellig, maar vooral warm. Warm van de liefde en warm van de positieve energie. Luna beschouwt Sharita als haar dochter en samen hebben ze een fijn leven met zijn tweetjes. Om rond te komen geeft Luna spirituele readings aan andere heksa´s. Luna heeft een voorspellende gaven, waarbij ze in de toekomst kan kijken. Luna helpt graag mensen. Haar  winkeltje wordt vaak bezocht door heksa´s die weer eens wat willen weten over de geschiedenis of kaarsen nodig hebben voor een ritueel. Luna is geliefd bij alle dorpsbewoners en Sharita ook. Het huisje en de winkel zijn van hout.  Iedereen die bij de winkel komt, die Luna´s kaarsje heet, voelt zich welkom en wil graag de toekomst weten als ze ergens tegenaan lopen. Luna helpt dan met een kijkje in de toekomst en zorgt dat ze zich dan minder zorgen maken.

 

 

Hoofdstuk 4. Haily, Fay en Emma

Haily is één van de drie vriendinnen van Sharita . Haar gaven is water. Zij is Aziatisch en heeft fel groene ogen. Haily kan water omhoog laten komen, met water spelen alsof het haar vriendje is en het water beschermt Haily. Zij is een waterheksa. De draak van Haily  is een waterdraak. Ze is rustig en doet veel aan meditatie en yoga. Ze woont bij haar ouders buiten het heksadorp. Ze heeft liefhebbende ouders en een jongere broertje. Als Haily haar gaven aan het ontwikkelen is, dan is ze vaak bij haar jongere broertje om te laten zien wat ze kan. Ze heeft een sterke band met haar familie. En als de vier meiden op reis gaan om het kwaad te bestrijden, is er een innig afscheid. Haily zegt tegen haar broertje, ik kom terug en als het lot bepaald dat het niet gebeurt, dan hou ik ontzettend veel van je. Ik omhels je met duizend armen lieve Jack.

Fay is een mooi meisje, ze heeft een donkere huidskleur en gele sprekende ogen. Ze heeft zwart haar en houdt ervan om heksa te zijn. Ze is heel vrouwelijk en draagt graag mooie jurken als ze ouder is. Ze woont met haar moeder, vader en drie broertjes in het heksadorp. Haar moeder Evie is heel lief en vertroeteld haar helemaal. Evie is een goede vriendin van Luna en komt vaak in het winkeltje. Als Fay leert over alles wat er te maken heeft met een wind heksa laat ze het vaak vol trots aan haar moeder zien. Ze leert alles over wat een windheksa is en kan zijn door Luna. Fay kan wind laten komen wanneer zij wil. Door middel van tornado´s kan ze zichzelf beschermen. Ze leert dat een wind heksa belangrijk is, omdat de windgoden via de wind met heksa´s praten. Als er ergens in hun land te weinig wind is, kunnen wind heksa´s ervoor zorgen dat er wind ontstaat. De herfst en koude dagen zijn het werk van wind heksa´s die praten met de windgoden. Zo ontstaan er seizoenen. In de zomer en de lente zorgen de wind  heksa´s voor briesjes en een zomers windje. De windgodinnen helpen de heksa´s altijd om het goede te bewaken. Zodra er een dreiging ontstaat vanuit het mensenland en de zwarte magie dan kunnen zij dat voelen. Fay heeft nooit een vriendje gehad en gaat heel goed om met Emma die een vuurheksa is. De twee zijn samen ying en yang. Fay is één en al vrouwelijk en Emma is stoer en mannelijk, ook al ziet ze er niet mannelijk uit. Deze twee krijgen een relatie. Heel subtiel, maar de twee zijn voor elkaar gemaakt en vinden elkaar aan het einde van het verhaal. Een donkere vrouw Fay met Emma die halfbloedje is. Fay heeft altijd rode lippen en een glans over haar huid die haar doet stralen. Emma vindt haar prachtig. De twee meiden merken dat ze elkaar leuk vinden tijdens de reis naar het kwaad. Op een gegeven moment zijn ze alleen en lopen even naar een berg en genieten van het uitzicht. Fay beschrijft het uitzicht als heel mooi, prachtig en vooral lief. Emma beschrijft het uitzicht als het mooiste dat ik ooit heb gezien. De meiden hebben het over elkaar, maar durven nog niet tegen elkaar te zeggen dat ze elkaar leuk vinden. Door middel van het landschap proberen ze dichterbij elkaar te komen. Ze weten allebei maar al te goed dat ze het over elkaar hebben. Aan het einde van het gesprek slaat Emma op een mannelijke manier een arm om Fay en zegt ik hou van dit landschap. Waarop Fay zegt ik ook. Ze geven elkaar een knuffel en gaan terug naar het heksadorp

Ik zal jullie kort vertellen over Fay en haar familie. Fay is de heksa van de wind net als haar moeder. Haar vader is een vuurheksa. Fay heeft nog drie kleinere broertjes waar ze heel veel van houdt. Het zijn allemaal windheksatjes. Als Fay haar toverspreuken met handgebaren aan het oefenen is kijken haar broertjes altijd mee en proberen haar dan na te doen. De moeder van Fay, Evie, is net als Luna een ervaren heksa. Haar specialiteit is alles van de windheksa´s te weten samen met de spreuken die daarbij horen. Fay heeft alles geleerd van haar moeder en ze groeit op in een liefdevol gezin. Met haar vader dueleert ze graag en dan maken ze achteraf grapjes als een spreuk een beetje pijn deed. Fay heeft een goede relatie met haar moeder en vader. Ze wonen niet in het heksa´sdorp, maar ietsjes verderop. De familie van Fay woont daar samen met een aantal huisjes, waar ook haar tante en oma wonen. Evie komt vaak in de winkel van Luna om kaarsen te kopen waar ze rustig van wordt. Deze steekt ze dan in de avond aan en mediteert ze. Fay is heel spiritueel en wilde van kleins af aan alles weten over beschermengelen en wat er na de dood kwam. Luna heeft haar alles geleerd tijdens de lessen op het heksaschooltje. Fay is heel vrouwelijk. Haar beste vriendin is Emma. Van jongs af aan hadden de meiden een klik. Op latere leeftijd als ze twintig zijn groeit deze klik uit tot meer en krijgen ze een liefdesrelatie. Dit wordt heel subtiel weergegeven en aan het einde van heeft Fay haar tweelingziel gevonden, Emma.

 

Emma is een geval apart. Ze wilden vroeger nooit jurken aan en was net een jongetje van binnen. Niet in haar uiterlijk, want ze was lang, had prachtig wit kort of lang haar, droeg vaak een muts of petje gemaakt van natuurlijke dingetjes en maakte haar eigen broeken die er wat te groot uitzagen. Ze had een lichte huidje en met haar helder gele ogen zag ze er prachtig uit. Ze had een zusje die het tegenovergestelde van haar was. Zij was een en al meisje, maar de zussen konden het goed met elkaar vinden. Het maakte hen niet uit hoe ze eruit zagen. Ze hielden toch wel van elkaar. Emma was dus de townheksa. Geen townboy, maar townheksa en iedereen hield heel veel van haar. Emma was heel close met Fay. Van kleins af aan was haar beste vriendin Fay. Ze bespraken alles, konden bij elkaar terecht als ze verdriet hadden of als ze gewoon even wilde lachen. Fay en Emma waren zoals ying en yang. Fay was de vrouwelijke helft en Emma de mannelijke. Ze vulden elkaar aan, zoals beste vrienden doen. Als Fay weer eens onzeker was over haar uiterlijk, ze vond zichzelf niet zo mooi, dan was Emma haar om haar te troosten en te zeggen hoe bijzonder ze was. We hebben dezelfde ogen, zei Emma altijd, dat kan toch niet verkeerd zijn. Ze hadden allebei geel sprekende ogen. Je ziet er prachtig uit en iemand zou gek zijn om jou lelijk te vinden. De twee waren sinds dat ze baby´s waren al vriendinnetjes. Ze kwamen regelmatig bij elkaar over de vloer en toen ze ouder waren, waren ze dagelijks te vinden bij Luna´s kaarsje. Emma was stoer en kon ontzettend goed overweg met de zelfgemaakte wapens die de heksa´s hadden. Ze hielden er altijd rekening mee dat er een nieuwe oorlog kon beginnen als de mensen aan de andere kant van de oceaan kwaad wilden. Emma was goed met alle wapens. Met pijl en boog schieten was voor haar geen probleem, maar met een mes kon ze ook goed overweg. Ze had een goed richtingsgevoel en ging vaak jagen in het bos voor eten. Messen en echte wapens werden alleen gebruikt voor het jagen op dieren. Heksa´s mochten alleen dieren doden die ziek waren of gewond. In de wet van de heksa´s stond dit opgeschreven en als een heksa de wet overtrad dan moest hij voor de dorpsgroep komen en zich verklaren. Emma zat vaak dag te dromen over een oorlog met de mensen. Ze hield nou eenmaal van vechten. Ze moest alleen wel haar toverkracht beter leren beheersen. Met jagen was ze heel goed, maar met toveren minder. Het lukte haar maar niet om haar element goed uit te voeren. Waarom heb ik toch vuur gekregen, zei ze dan weer teleurgesteld tegen Fay, als het haar niet lukte om een vuurbal uit haar handen te toveren. Fay sloeg dan een arm om haar heen en zei dan liefkozende woordjes tegen haar zoals het gaat je wel lukken Emma. Gewoon niet opgeven. Als je wilt kan ik je wel helpen oefenen. Maar jij bent wind en jij kan al veel meer met je element dan ik. Ik oefen elke dag en er komt een heel klein vonkje vuur uit mijn handen en dan verdwijnt het weer. Ik kom gewoon niet zo goed in contact met vuur als ik zou willen. Misschien ben ik wel helemaal geen vuurheksa. Ik zou minstens een grote bol vuur moeten kunnen toveren en kijk wat ik heb. Dit kleine vonkje. Ik ga je helpen zei Fay. Ik ga elke dag met je oefenen. Samen is leuker leren dan in je eentje toch. Emma was altijd al moeilijk met leren. School vond ze niets en alle handgebaren die bij vuur horen kon ze niet uit haar hoofd leren, maar Fay ging haar helpen. Samen oefenden ze voor een maand lang samen en Fay die eigenlijk wind was, hielp Emma met haar handgebaren. Je moet het vuur voelen zoals ik wind voel. Iets dat je niet kan leren, maar het is een gevoel. Na een maand intensief samen met Fay geoefend te hebben kon Emma uiteindelijk een vuurbal toveren. Emma vond het geweldig dat Fay hielp. Elke minuut bij haar voelde ze zich zo fijn en gelukkig. Het ging Emma niet om het toveren dat ze leerde, maar eerder om de alleen tijd met Fay. De meiden groeiden nog dichter tot elkaar en een innige vriendschap werd uitgebreid naar gevoelens voor elkaar.

 

 

 

 

Hoofdstuk 5. Geschiedia van de Draken

Tijdens één van de lessen die Luna gaf, had ze het over de geschiedia van de draken. Alle vier de meiden volgde de les en waren heel benieuwd naar wat Luna te vertellen had.

Draken zijn hele oude wezens die voordat er heksa´s waren de wereld beschermde tegen kwade krachten. Er zijn vier soorten draken zoals de aarde draak, de wind draak, de water draak en de vuur draak. Net zoals jullie krachten. Er waren toen weinig duistere krachten, alleen dieren konden duister worden. Zodra er een dier slecht dreigde te worden, bespraken de draken met elkaar hoe ze het kwaad konden bestrijden. Vooral apen hadden de neiging om duister te worden. Kwade apen zorgde ervoor dat het balans tussen goed en slecht weg was. Uit de slechte apen zijn de mensen ontstaan door revolutie, die zwarte magie gingen doen. De draken wisten dat de apen zich verder zouden ontwikkelen tot mensen, maar zij konden dit niet tegengaan. Zo kwam het dat de apen uiteindelijk mensen werden en de mensen uiteindelijk de heksa´s gingen haten. In onze wereld heeft elke heksa een draak, maar dat was eens anders. Draken en heksa´s moesten leren samenwerken om de slechte mensen te bestrijden. Zo ontstond er een samenwerking tussen heksa´s en draken. De meeste heksa´s leerden 1 element net zoals de draken. Vuur heksa´s, water heksa´s, wind heksa´s en aarde heksa´s kregen allemaal een draak passend bij het element. Sommige heksa´s, zoals mij leerden alle elementen en de toverkracht die daarbij hoorden. Deze draken zijn uitzonderlijk, maar Sharita  kan net als mij alle elementen en zij zal mij opvolgen.

 

De draken ontwikkelde zich ook in de eeuwen en zo ontstonden er ook draken die alle elementen beheersten. Mijn draak Elanda is net als mij en zij kan water spuwen, vuur spuwen, de wind naar haar hand omzetten en aarde voor haar laten werken. Jullie zullen ook een draak krijgen. Als jullie zestien zijn dan kiest de draak jullie uit. Op het veld waar de draken zijn, daar gaan we dan naartoe en dan kiest een draak de heksa. Het hart van de draak is verbonden met de heksa. Zodra de heksa doodgaat zal de draak ook sterven. Volgende week gaan we met zijn alle naar een ander heksa´sdorp als uitstapje. Daar zullen jullie andere heksa´s ontmoeten van jullie leeftijd. Ik wil dat jullie gaan kijken hoe andere leeftijdsgenootjes hun talent gebruiken en dat jullie ervan leren. Hebben jullie daar zin in? Jaaaaa zeiden de meiden in koor.

 

 

 

 

aan. Als we ze martelen en onze spreuken op hen uitoefenen, dan zullen ze s